• Hem
  • Ingrid Burman l...
Nyheter

Ingrid Burman leder SKL-utredning om styrning i vården

Ingrid Burman, Vänsterpartiets tidigare vice ordförande, ska leda SKL:s nya beredning för styrning av vården.
– Vi ska bland annat utvärdera vad som varit bra för kommuner och landsting med New Public Management och vad som varit problematiskt. Vi ska se hur man går vidare med ett effektivt styrsystem, säger Ingrid Burman.

Ingrid Burman är tillbaka i politiken, och i Vänsterpartiet, på allvar. Den 22 maj slutade hon som ordförande för Handikappförbunden och tillträdde som ordförande för socialnämnden i Uppsala redan den 1 juni. Ingrid Burman ska också leda det viktiga programarbetet i SKL om styrningen av vården och ges därmed möjlighet att också följa den utredning som civilminister Ardalan Shekarabi (S) tillsätter i höst, just om styrning av offentlig verksamhet och New Public Management, NPM.

Vilka meriter tror du var avgörande för att du fick det här uppdraget?
– Jag är genuint intresserad av styrmodeller och hur man ska få dem att fungera för alla på ett demokratiskt sätt. Jag är också van att samarbeta över partigränserna i olika konstellationer, så jag tror att de sakerna tillsammans har haft betydelse.

Vad ser du som den viktigaste utmaningen?
– Att diskutera de demokratiska effekterna av styrmedlen. Medborgarna har rätt till transparens och effektivitet och demokrati måste gå hand i hand när det gäller styrningen av vården. Det gör det inte idag.

På vilket sätt kommer det mest att märkas att det är en Vänsterpartist som leder det här arbetet?
– Jag hoppas att det kommer att märkas för att vi kommer att ha jämställdhet, jämlikhet och mänskliga rättigheter i fokus.

Ingrid Burman var riksdagsledamot från Uppsala län 1994-2006 och Vänsterpartiets vice ordförande 2003-2006. Som tidigare ordförande i socialutskottet (1998-2006) bär hon med sig breda kunskaper om den socialpolitiska utvecklingen i Sverige och ett engagemang för en politik som bryter ned skillnader i klass, kön och funktionalitet.

Programberedningen om styrningen ska avslutas med en skriftlig rapport 2017. Kommer det att vara tillräckligt med tid?
– Det här är ju en utredning som verkligen behöver gå på djupet, men det är också viktigt ur rättvise- och demokratiperspektiv att få fram ett bra underlag för diskussion före valet 2018. Så jag är nöjd med tiden vi fått på oss.