Ingrid Burman leder SKL-utredning om styrning i vården


Ingrid Burman, Vänsterpartiets tidigare vice ordförande, ska leda SKL:s nya beredning för styrning av vården.
– Vi ska bland annat utvärdera vad som varit bra för kommuner och landsting med New Public Management och vad som varit problematiskt. Vi ska se hur man går vidare med ett effektivt styrsystem, säger Ingrid Burman.

Ingrid Burman är tillbaka i politiken, och i Vänsterpartiet, på allvar. Den 22 maj slutade hon som ordförande för Handikappförbunden och tillträdde som ordförande för socialnämnden i Uppsala redan den 1 juni. Ingrid Burman ska också leda det viktiga programarbetet i SKL om styrningen av vården och ges därmed möjlighet att också följa den utredning som civilminister Ardalan Shekarabi (S) tillsätter i höst, just om styrning av offentlig verksamhet och New Public Management, NPM.

Vilka meriter tror du var avgörande för att du fick det här uppdraget?
– Jag är genuint intresserad av styrmodeller och hur man ska få dem att fungera för alla på ett demokratiskt sätt. Jag är också van att samarbeta över partigränserna i olika konstellationer, så jag tror att de sakerna tillsammans har haft betydelse.

Vad ser du som den viktigaste utmaningen?
– Att diskutera de demokratiska effekterna av styrmedlen. Medborgarna har rätt till transparens och effektivitet och demokrati måste gå hand i hand när det gäller styrningen av vården. Det gör det inte idag.

På vilket sätt kommer det mest att märkas att det är en Vänsterpartist som leder det här arbetet?
– Jag hoppas att det kommer att märkas för att vi kommer att ha jämställdhet, jämlikhet och mänskliga rättigheter i fokus.

Ingrid Burman var riksdagsledamot från Uppsala län 1994-2006 och Vänsterpartiets vice ordförande 2003-2006. Som tidigare ordförande i socialutskottet (1998-2006) bär hon med sig breda kunskaper om den socialpolitiska utvecklingen i Sverige och ett engagemang för en politik som bryter ned skillnader i klass, kön och funktionalitet.

Programberedningen om styrningen ska avslutas med en skriftlig rapport 2017. Kommer det att vara tillräckligt med tid?
– Det här är ju en utredning som verkligen behöver gå på djupet, men det är också viktigt ur rättvise- och demokratiperspektiv att få fram ett bra underlag för diskussion före valet 2018. Så jag är nöjd med tiden vi fått på oss.

En kommentar till “Ingrid Burman leder SKL-utredning om styrning i vården”

  1. Victoria

    Till Ingrid Burman:
    Se över de tekniska plattformarna!
    Hur chefer på höga nivåer styr & ställer, deras planering, hänger inte ihop med hur vardagen ser ut för personalen som ska utfära jobbet, eftersom de tekniska _hjälpmedel_ (vilken ironi) som införskaffas och tvingas på personal inom vård, är tidskrävande fruktansvärd värdelösa att använda och slukar upp resurser (eftersom de tar så mycket tid i anspråk utan att det egentligen bidrar till bättre vård, och tvärtom i många fall). Kräv en teknisk standard inom vården som system som uvecklas och erbjuds behöver följa. Precis som att det finns en stadard för hur ett mail skickas får en adress till en annan (även om det finns nyanser även här), borde det finnas en standard för journaler, recept m.m. – det gör ont i själen varje gång jag hör hur det läggs tid på att fylla i allting på rätt sätt i systemet när en patient flyttas från en plats till en annan, att se den ”cheat sheet” som läkare m.fl. behöver använda sig av för att hitta i systemet…
    Och genomför riktiga intervjuer och förfrågningar där ni låter personal anonymt ge konkreta exempel på vad som strular, (oavsett om det handlar om teknik eller inte). Se förbi vad rapporteringarna presenterar i tabeller och ekonomiska resultat, och se hur det vården faktiskt trycks rakt ner i botten i praktiken. Vi (Okej, alla som faktiskt arbetar inom vården) skulle kunna göra så mycket mer om värdelösa system, och icke igenomtänkta ”besparingar” inte stod i vägen!!! Och kräv, nu åker nästan svordomarna fram, att alla ska ha tillgång till ”samma vård”, d.v.s. – hur kan det vara ok med privat sjukvård över huvud taget? Om alla, oavsett hur mycket pengar du ärvt eller inte, fick vända sig till samma vårdcentraler och samma läkare o.s.v. så skulle nog fler personer som kan hända bättre kan artikulera för förändring engagera sig i och bry sig om att vården ska bli bättre.!!!!!!!!