• Hem
  • Otillräckligt s...
Pressmeddelanden

Otillräckligt stöd för Vänsterpartiets initiativ om bankernas kontanthantering

I dag kunde Finansutskottet sätta fart på frågan om kontanthanteringen. Vänsterpartiet tog ett initiativ i frågan om att allt fler banker inte längre hanterar kontanter och att regeringen redan innan sommaren skulle tvingas presentera hur problemet ska lösas.

Vänsterpartiet fick stöd av de borgerliga partierna för initiativet men regeringspartierna och SD valde att bortse från företags, föreningars och människors problem, inte minst på landsbygden, med att ta ut och sätta in kontanter.

hej hej alt
Hej hej

Många små företag, föreningar och privatpersoner har i dag stora problem med att sätta in och ta ut pengar på banken.

Hej hej hej hej hej i skogen

Någon kul person, 5858

– Problemet är störst på landsbygden där det inte finns flera bankkontor att välja emellan, säger Håkan Svenneling, landsbygdspolitisk talesperson för Vänsterpartiet. Det blir långa resvägar för att lösa något så enkelt att kunna ta ut och sätta in sina egna pengar. Det pratas ofta om landsbygden men när det kommer till praktisk handling så smiter man ut bakvägen.

Hej hej hej hej hej i skogen

Någon kul person, 5858

 

dasdsdsadsa

dsadsadsadas

– Vi är besvikna för att regeringspartierna inte stödjer vårt initiativ, för det hade gynnat väldigt många människor, föreningar och företag, nu låter man allt bara vara säger Ulla Andersson, ekonomisk-politisk talesperson för Vänsterpartiet.

Testformulär

I debatten har det ofta hänvisats till att frågan är på väg att lösas ändå och man har då hänvisat till den s.k. kontanthanteringsutredningen och implementeringen av EU:s betalkontodirektiv.

  1. Test
  2. test test
  3. test test test

– Varken utredningen eller direktivet är någon lösning på frågan, säger Ulla Andersson. Därför är det viktigt att riksdagen visar på betydelsen av att regeringen måste ta sitt ansvar.

  • Hej
  • Hej hej
  • Hej hej hej