• Hem
  • Ingen vräkning ...
Nyheter

Ingen vräkning från Sorgenfrilägret utan alternativ

Miljönämnden i Malmö har beslutat att Sorgenfrilägret ska vara utrymt idag söndag eftermiddag, därefter står polisen redo att tömma lägret. Lägret har under några år varit hem för runt 200 fattiga EU-medborgare från framförallt Rumänien och Bulgarien. Under dessa år har det varit frivilligkrafter som ordnat och finansierat sophämtning och ett par bajamajor.

Vänsterpartiet anser självklart att det inte är acceptabelt Att fattiga och utsatta människor av nödvändighet väljer att bosätta sig på förgiftad mark utan tallgång till rinnande vatten, toaletter, och sophämtning: det är en mänsklig tragedi och ett allvarligt politiskt misslyckande

– Den djupa fattigdom och diskriminering som leder till att människor tvingas lämna sina hemländer och leva på Europas gator är ett politiskt misslyckande. På sikt måste vi bekämpa de orsaker som lämnar människor i en så utsatt situation, men här och nu måste vi hitta värdiga lösningar i en ovärdig situation, säger Christina Höj Larsen, migrationspolitisk talesperson för Vänsterpartiet.

Vänsterpartiet reserverade sig mot beslutet i miljönämnden i Malmö, och vi kräver nu att avhysningen stoppas.

Vänsterpartiet driver sedan tidigare kravet att kommunen ska erbjuda alternativa boendelösningar till fattiga och utsatta EU-medborgare som hotas att avhysas. Ingen avhysning utan anvisning. Det är ett krav som vi står fast vid. På sikt verkar vi för ett definitivt slut på den strukturella rasism och de ekonomiska orättvisor som ligger till grund för den svåra situation som många fattiga och utsatta EU-medborgare befinner sig i.

– Regeringens nationella samordnare Martin Valfridsson sa i samband med lördagsintervjun den 31/11 att det ska vara ”nolletolerans mot bosättningar”. Det är ett uttalande som saknar historiskt perspektiv, säger Christina Höj Larsen. Många av dem som kommer avhysas imorgon är romer som saknar identitet och rättigheter i hemlandet och nu fördrivs från andra länder i Europa, dit de sökt sig för att överleva. I en tid då filmen om Katarina Taikons liv visas på landets biografer är det viktigt att påminnas om hennes ord:

”Ni vet! Och ingen ska säga till mig att ni inte vet att dessa människor är förföljda på grund av sin härkomst. Det är er plikt att begripa det!”

– Att begripa vidden av denna förföljelse innebär i denna stund att sluta driva romer i Europa från land till land och arbeta på lösningar som fungerar både på kort och lång sikt. Regeringen har börjat ta en del viktiga steg på lång sikt. Men på kort sikt krävs mera. Ett första steg bör vara att anvisa en plats med tillgång till vatten och sanitet, säger Christina Höj Larsen.

Här kan du läsa mera om Vänsterpartiets politik kring fattiga EU-medborgare

FOTO: Adriano Merola Merotta