• Hem
  • Ingen vinstjakt...
Pressmeddelanden

Ingen vinstjakt i flyktingmottagandet

I samband med sitt sommartal i Umeå presenterade Jonas Sjöstedt ett nytt förslag mot vinstjakten i flyktingmottagandet. De privata vinsterna i flyktingmottagande ska bort och vägen dit går via att bygga upp ett statligt fastighetsbolag.

– Idag gör privata lycksökare stora vinster på att driva asylboenden. Inte sällan handlar det om oseriösa aktörer som hyr ut direkt dåliga lokaler till Migrationsverket. När flyktingar kommer till Sverige ska de få den hjälp och stöd de behöver och det ska finnas anständiga bostäder. Det är människor i en svår situation som inte ska utnyttjas för privata vinstintressen, säger Jonas Sjöstedt.

Vänsterpartiet vill tränga ut de privata vinsterna från flyktingmottagandet genom ett ökat statligt ansvar för asylsökandes bostadssituation. Det är det statliga bolaget Sbo AB som ska utvecklas för att anpassa och bygga nya bostäder. Som ett första steg för att snabbt göra något åt dagens brist bör bolaget redan nästa år få i uppdrag att på tre år bygga 3000 lägenheter i form av modullägenheter.

– Vårt mål är att det privata vinstintresset ska bort från flyktingmottagandet. För att komma dit måste vi se till att det finns tillräckligt med bra boenden, det gör det inte idag. Därför vill vi bygga upp ett statligt fastighetsbolag som tar fram passande anläggningsboenden med hög kvalitet. Så tränger vi ut vinstintresset, både de lokala lycksökarna och de stora riskkapitalägda koncernerna, säger Jonas Sjöstedt.

Vänsterpartiets förslag i korthet:

  • Ge statliga Sbo AB ett uppdrag att i nära samarbete med kommuner och Migrationsverket ta fram nya boenden för asylsökanden. Det ska ske genom nybyggnation och att i kommuner med svag bostadsmarknad köpa upp och anpassa bostäder. Boendena hyrs ut till Migrationsverket. Sbo AB saknar avkastningskrav och verkar för en balanserad bostadsmarknad.
  • Ge människor möjlighet att snabbare flytta från anläggningsboendet efter uppehållstillstånd. För att minska den generella bostadsbristen vill Vänsterpartiets bygga 40 000 bostäder om året varav en majoritet hyresrätter. Därigenom skulle den som fått uppehållstillstånd snabbare kunna lämna anläggningsboendet och Migrationsverkets behov av att hyra in bostäder från privata aktörer minska.