• Hem
  • Ingen ska behöv...
Nyheter

Ingen ska behöva ­utstå sexövergrepp

Berättelserna som kommit fram genom #metoo har tydligt visat hur övergrepp och trakasserier är en stor del av många kvinnors vardag. Det skär rakt igenom samhället och finns i alla branscher och organisationer. Vi vill börja med att tacka alla dem som tagit initiativ till gemensamma upprop, de som skrivit under och framför allt de som själva berättat sina historier av övergrepp. Vi är bedrövade över att läsa om otaliga grova kränkningar men också berörda av den gemenskap vi kvinnor kunnat visa varandra i de olika uppropen. Fokus har inte varit partiegoism och viljan att baktala varandra, tvärtom. Det är modigt och något att bygga vidare på.   

Vänsterpartiet har under de senaste åren börjat med ett mer systematiskt internt jämställdhetsarbete. Vi har tagit en handlingsplan i centrala partistyrelsen som omfattar hela organisationen och vi har lagt alla riktade ekonomiska medel vi får centralt för kvinnors organisering, på detta arbete. I skivande stund håller vi även på att tydliggöra vår policy gällande sexuella trakasserier.

Vi har inget kvinnoförbund som arbetar med utåtriktad politik, det ligger på partiledningen. Istället har vi valt detta interna fokus. Ibland har Vänsterpartiet fått höra att vi som är ett feministiskt parti inte ska behöva hålla på med sådant här. Det är som att tro att bara för att man tycker en sak politiskt implementeras det automatiskt i organisationen. Så är det inte och vi tror att det är en styrka att vi har tänkt tvärtom…

Läs hela artikeln från Ida Gabrielsson, ordförande för Vänsterpartiets kvinnonätverk och Hanna Gedin, biträdande partisekreterare här på etc.se…