• Hem
  • Ingen gräddfil ...
Nyheter

Ingen gräddfil med privat sjukförsäkring

I höst kommer utredningen med förslag på hur vinster i välfärden ska kunna stoppas. Men redan nu presenterar Vänsterpartiet och regeringen ett par förslag som försvarar den gemensamt ägda och finansierade vården. Förslagen ska förhindra att sjukvårdsförsäkringar blir en gräddfil i vården och att borgerligt styrda landsting säljer ut universitetssjukhus.

– Den behovsstyrda och jämlika sjukvården riskerar att urholkas på grund av en ideologiskt driven borgerlig privatiseringslinje och den vinstjakt denna linje fört med sig. Det skriver Vänsterpartiets vårdpolitiska talesperson Karin Rågsjö och sjukvårdsminister Gabriel Wikström (s) i en artikel på DN Debatt.

Regeringen och Vänsterpartiet är överens om att det är vårdbehov och inte plånbok som ska avgöra vem som får vård först eller kvaliteten på vården. Därför skickar Socialdepartementet ut ett förslag på förändring i hälso- och sjukvårdslagen på remiss. Förslaget innebär att det inte ska gå att med en privat sjukvårdsförsäkring köpa sig före i kön inom offentligt finansierad hälso- och sjukvård.

Regeringen och Vänsterpartiet är också överens om att Universitetssjukhusen även i framtiden ska vara gemensamt ägda. Socialdepartementet skickar därför också ut ett förslag på remiss om förändring i hälso- och sjukvårdslagen som innebär att landsting inte får lägga över uppgiften att driva hälso- och sjukvård vid ett universitetssjukhus på andra vårdgivare.

Läs hela artikeln här

Läs mer om Vänsterpartiets överenskommelse med regeringen om att ta bort vinstintresset i välfärden här