• Hem
  • Inför rabatt på...
Nyheter

Inför rabatt på studielånet

Vänsterpartiet lanserar idag ett nytt förslag om att ge rabatt på studielånet till vissa yrkesgrupper som bor och arbetar på landsbygden. Systemet används redan i Nordnorge.

– Vi behöver hitta nya modeller för att utveckla landsbygden. Vårt förslag är enkelt och effektivt. Det ska finnas en morot för den som har utbildat sig att flytta till landsbygden. I Norge kan man få en rabatt på tio procent på sitt studielån för varje år man arbetar i en stödregion, säger Jonas Sjöstedt, partiledare Vänsterpartiet.

Landstingen lägger årligen ca två miljarder kronor på att hyra in vårdpersonal från bemanningsföretag. Men det är inte bara vårdpersonal som saknas. Det saknas också lärare, poliser och ingenjörer för att nämna ett några exempel. Stora pensionsavgångar de närmaste åren kommer att förvärra situationen.

– Vi har stora problem med att rekrytera högutbildad personal i stora delar av Sverige. I Dalarna saknas det till exempel ett 60-tal allmänläkare. Det leder till en sämre samhällsservice för medborgarna. Men det innebär också att landstingen tvingas ta in dyra hyrläkare, säger Jonas Sjöstedt.

Förslaget omfattar i första hand stödområde A och skulle kosta omkring 500 miljoner kronor att genomföra.