• Hem
  • Ideell secondha...
Pressmeddelanden

Ideell secondhand räddas från momskraven

Tack vare hårt arbete från den ideella second hand rörelsen, Vänsterpartiet och andra fattade finansutskottet idag ett beslut om att bereda förslaget att fullt ut kompensera den sociala hjälpverksamheten som ideell second hand bedriver med 200 miljoner kronor under 2015.

–  Äntligen! Nu kan Myrorna, Stadsmissionen och andra som hotats av de nya momskraven andas ut. Jag är glad att Vänsterpartiets arbete gör nytta och förändrar för de allra mest utsatta, säger Daniel Sestrajcic, skattepolitisk talesperson.

Det har rått stor upprördhet inom den ideella second handbranschen sedan det blev känt att deras verksamhet, trots att överskottet går till hjälpverksamhet, skulle räknas som ordinär affärsverksamhet och betala moms därefter. Vänsterpartiet har varit starkt pådrivande för att snabbt hitta en politisk lösning.

– Det långsiktiga förslaget som träder i kraft den 1 januari är mycket bra och säkrar den ideella second hand rörelsens möjligheter att fortsätta verka och till dess ska de kompenseras löpande av ett särskilt bidrag som betalas ut via Röda Korset, säger Daniel Sestrajcic.

– Det är avgörande är att ordningen återställs så att överskottet kan användas till den sociala hjälpverksamheten istället för att betalas in som moms till staten. Att finansministern bytt fot efter hård press från många håll och hittat denna lösning  hedrar henne, fortsätter Daniel Sestrajcic.