• Hem
  • Från och med id...
Nyheter

Från och med idag dubbleras tandvårdsbidraget

Från och med den 1 april fördubblas det allmänna tandvårdsbidraget för alla åldersgrupper. Det är ett krav Vänsterpartiet har fått igenom i budgetförhandlingarna med regeringen.

– Vi vill att alla, oavsett inkomst, ska ha råd att ha bra tänder. Det ska inte synas i munnen om man har hög eller låg inkomst, säger Karin Rågsjö, vårdpolitisk talesperson.

Vänsterpartiets uppfattning är att tänderna är en del av kroppen och tandhälsan har återigen blivit en tydlig klassmarkör. Så borde det inte vara i ett välfärdsland som Sverige.

– Vi vet att hundratusentals svenskar inte går till tandläkaren fast de behöver det. De har helt enkelt inte råd. De hoppar över undersökningar och ofta blir problemen mycket värre innan man till slut måste gå till tandläkaren, Karin Rågsjö, vårdpolitisk talesperson

Sedan tandvårdsmarknaden avreglerades har priserna stigit kraftigt. De höga kostnaderna för undersökning och behandling gör att de som tjänar minst besöker tandläkaren mer sällan eller tvingas helt avstå från tandläkarbesök.

Så ska det inte vara. Precis som att man kan gå till sjukvården oavsett om man är rik eller fattig så ska man kunna gå till tandläkaren, Karin Rågsjö, vårdpolitisk talesperson

Fördubblat tandvårdsbidrag är en jämlikhetsreform som inte hade kommit till utan Vänsterpartiet vid förhandlingsbordet. Det betyder att den som är mellan 23 och 29 år eller från 65 år och uppåt får 600 kronor om året. Och tandvårdsbidraget för den som är mellan 30 och 64 år höjs till 300 kronor per år.

Tandvårdsbidraget är en årlig summa pengar till den som använder tandvården och bidraget varierar beroende på hur gammal du är. Pengarna betalas ut till tandläkaren eller tandhygienisten – men du som patient bestämmer själv om pengarna ska användas till att betala för behandlingen. För de yngsta åldersgrupperna är tandvården avgiftsfri, vilket också har varit ett krav från Vänsterpartiet.

Fördubblat tandvårdsbidrag är en av 80 jämlikhetsreformer som Vänsterpartiet har fått igenom under den här mandatperioden. Det kommer att göra stor skillnad för väldigt många människor i Sverige.