• Hem
  • Hyresgäster oro...
Pressmeddelanden

Hyresgäster oroliga för drastiskt höjd hyra

<![CDATA[

– Den senaste tiden har vi tagit del av berättelser från frustrerade och förtvivlade pensionärer, blivande pensionärer, barnfamiljer m.fl. som tvingas flytta från sina bostäder efter skyhöga hyreshöjningar.

Det säger Vänsterpartiets bostadspolitiska talesperson Amineh Kakabaveh.

– Hyresgäster runt om i landet har efter renoveringar mot sin vilja fått en hyreshöjning om 40 – 60 %.  Gränby i Uppsala är ett exempel på områden där hyreshöjningen kommer att vara i den storleks­ordningen efter en sådan oönskad totalrenovering. Var femte hyresgäst riskerar att inte kunna bo kvar efter renoveringar.

Problemet berör flera miljonprogramområden runt om i landet med ca fyrahundratusen lägenheter. Både Hyresgästföreningen och SABO efterlyser nu subventioner.

– Bostadsminister Stefan Attefall, KD, lägger ansvaret enbart på fastighetsägarna utan att själv ta några initiativ. Attefall vill överlåta till marknaden att lösa människors problem. Det är en ansvarslös politik gentemot alla de pensionärer vars pension inte räcker att leva på. Nu ska många av dem också tvingas betala 40 – 60% mer i hyra till följd av högerregeringens politik, säger Amineh Kakabaveh.

Högerregeringen vill inte satsa på renoveringar av miljöprogramområdena och tar inte heller något ansvar för energieffektiviseringen i samband med renoveringarna.

Förra året betalades det ut ROT-pengar för 13,5 miljarder kronor. Enligt Skatteverkets statistik hör de som tillgodogör sig RUT- och ROT-avdrag oftast hemma i välbärgade kommuner. ROT-avdrag görs för allt från enklare arbeten till ren lyx.

– Vänsterpartiet vill att ROT-avdraget görs om och även ska omfatta flerfamiljshus. I vår senaste budgetmotion föreslås ett särskilt ”hyres-ROT”. Vi investerar också i ett avdrag för energiomställning, säger Ulla Andersson, Vänsterpartiets ekonomisk-politiska talesperson.

Ur Vänsterpartiets höstbudgetmotion:

Vi vill också genomföra en miljardsatsning till miljonprogrammen genom att upprusta befintliga lägenheter. Vi satsar 3 miljarder kronor på att införa ett nytt upprustningsprogram till flerfamiljshus.

Ungefär 300 000 av beståndet inom allmännyttan miljonprogramsområdena är i behov av upprustning inom de närmaste åren. Vi vill skapa förutsättningar för att landets hyresgäster ska kunna bo i moderna, funktionella lägenheter med ökad tillgänglighet och med låg energiförbrukning samt låga koldioxidutsläpp.

Hyresfastigheter och bostadsrättsföreningar är i dag undantagna från regeringens ROT-program. Med vårt stöd skulle 60 000 hyreslägenheter kunna totalrenoveras per år. Ett särskilt demokratikriterium ska finnas. Detta för att säkerställa att upprustningen sker i nära samråd med de boende. En demokratiplan ska upprättas och en konsekvensanalys göras hur den valda upprustningen påverkar de boendes besittningsskydd och reella möjligheter att bo kvar.

Vi investerar också 300 miljoner kronor i ett avdrag för energiomställning av småhus. Cirka 45 procent av Sveriges lägenheter är i formen av småhus. Det finns omkring en halv miljon villor i Sverige som byggdes på 1970-talet. Genom att genomföra nödvändiga renoveringar kan stora energibesparingar göras samtidigt som det medför sänkta kostnader för de boende. Satsningen innebär också arbetstillfällen över hela landet.

Mer information: Ulla Andersson, 070-237 99 91

Vänsterpartiets presstjänst, 070-620 00 64

]]>