• Hem
  • Höjd skatt på i...
Pressmeddelanden

Höjd skatt på investeringssparkonton och kapitalförsäkringar

Nästa år höjs skatten på sparande på investeringssparkonto och i kapitalförsäkring. Förslaget har positiva effekter för jämlikheten.

Sparande på investeringssparkonto och i kapitalförsäkring beskattas genom så kallad schablonbeskattning. Dessa sparformer har länge beskattats lågt jämfört med andra sparformer och därför kommer schablonbeskattningen av dessa att höjas nästa år. Detta är något Vänsterpartiet fått igenom i budgetförhandlingarna med regeringen.

Förslaget har positiva effekter för jämlikheten i och med att kapitalet i dessa sparformer framför allt återfinns hos den rikaste tiondelen av befolkningen. Drygt 40 procent av de ökade skatteintäkterna beräknas komma därifrån.

– Det är en träffsäker och bra reform på det sättet att den riktas mot den tiondel av befolkningen som har högst inkomster, varav en majoritet i gruppen är män. Ingången i budgetförhandlingarna med regeringen från vårt håll är att vi vill öka jämlikheten, säger Ulla Andersson, ekonomisk politisk talesperson för Vänsterpartiet.

Schablonbeskattningen innebär att värdet på sparkontot eller i kapitalförsäkringen beskattas enligt en tänkt årlig avkastning, så kallad schablonintäkt respektive skatteunderlag, oavsett om tillgångarna ökat eller minskat i värde. Från och med den 1 januari 2018 kommer schablonskatten att beräknas genom att kapitalunderlaget multipliceras med statslåneräntan ökad med en procentenhet. Detta är en ökning med 0,25 procentenheter gentemot tidigare och sammanlagt bedöms höjningen innebära en ökning av skatteintäkterna med 0,79 miljarder kronor.

 

För mer information:

Vänsterpartiets presstjänst
070-620 00 64 (ej SMS)