• Hem
  • Höjd ersättning...
Pressmeddelanden

Höjd ersättning för bättre kvalitet i personlig assistans

Vänsterpartiet har i förhandlingar med regeringen medverkat till en uppräkning av schablonbeloppet för assistansersättningen med 1,5 procent (4,4 kronor) per år de kommande tre åren, att jämföra med dagens 1,05 procent (3 kronor).
–  Med den här reformen ger vi förutsättningar för en förbättrad kvalitet både för dem som behöver personlig assistans och för dem som arbetar som personliga assistenter, säger Ulla Andersson, Vänsterpartiets ekonomiskpolitiska talesperson.

Branschen personlig assistans är speciell, då nivån på intäkterna sätts av staten men lönen för personliga assistenter regleras i avtal på arbetsmarknaden.
En alltför låg uppräkning av assistansersättningen kan leda till problem för en del av dem som driver assistansverksamhet och även för kommunerna, som betalar ut statlig assistansersättning. Det riskerar att påverka de personliga assistenterna negativt och i längden de assistansberättigade, eftersom kvalitén uppstår i mötet dem emellan. Många gånger tar företag tar in nya, unga och oerfarna och därmed ”billigare” assistenter, på bekostnad av assistenter med högre utbildning och större erfarenhet.

Lönerna sätts av parterna på arbetsmarknaden. Vänsterpartiets förhoppning är att förhandlingarna kan leda till förbättrade löner och arbetsvillkor, då behovet av detta är stort. Exempelvis är det viktigt att assistansberättigade med stora behov av särskild kompetens i sin assistans kan få lättare att behålla den, att ingångslönerna kan bli högre, att det blir lättare att rekrytera assistenter, att personalomsättningen minskar och att resurserna till utbildningar kan öka.

För mer information:

Vänsterpartiets presstjänst
070-620 00 64