• Hem
  • Hemtjänstperson...
Pressmeddelanden

Hemtjänstpersonal ska få plugga till körkortet på arbetstid

Hemtjänstpersonal ska få möjlighet att få ta körkortsutbildningens teoridel på arbetstid. Det föreslår Vänsterpartiet i sin kommande budget. Reformen beräknas kosta 35 miljoner kronor om året.

– Satsningen behövs eftersom det råder brist på arbetskraft inom äldreomsorgen i många kommuner runt om i landet, säger Ulla Andersson, ekonomisk-politisk talesperson för Vänsterpartiet.

Enligt en SKL-rapport från 2017 har 62 procent av landets kommuner svårt att rekrytera rätt personal. Samma rapport visar att det finns cirka 182 000 undersköterskor i Sverige. Av dessa jobbar drygt 140 000 på kommunal nivå, främst inom äldreomsorg, resten på landstingsnivå på sjukhus. Satsningen är ett försök att möta de behov av personal med körkort inom verksamheten.

Samtidigt som det är personalbrist finns det uppgifter som tyder på att andelen unga som har körkort i Sverige minskar, vilket får konsekvenser för verksamheten inom hemtjänsten. Den lägsta andelen körkortsinnehavare fanns bland utrikesfödda kvinnor utan gymnasieutbildning i åldern 20 till 29 år, enligt den senaste djupgående rapporten från SCB från 2011.

– SCB:s statistik visar att det här skulle vara en viktig jämlikhetsreform. Att ha körkort innebär att anställningsbarheten för människor ökar, säger Ulla Andersson.

Förslaget är inspirerat av en satsning som gjorts i Borås. I Borås kommun har man som en kompetenshöjning hos personalen inom hemtjänsten beslutat att erbjuda dem att gå teoriutbildningen för körkort på arbetstid. Kommunen kompenserar även för kostnaden för synundersökningen i samband med processen att ta körkort.

Nu föreslår Vänsterpartiet samma satsning för hela Sverige. Den beräknas omfatta 10 000 anställda inom hemtjänsten.

Vänsterpartiets presstjänst
mobil: 070-620 00 64 (Obs går ej att skicka sms)