• Hem
  • Hearing om TTIP...
Pressmeddelanden

Hearing om TTIP tack vare Vänsterpartiet

På initiativ av Vänsterpartiet kommer det att hållas en öppen hearing om TTIP i Riksdagens näringsutskott under våren 2015. EU-kommissionär Cecilia Malmström kommer vara en av dem som inbjuds att delta.
– Vi är glada att näringsutskottet ställt upp bakom vårt förslag om en öppen hearing kring TTIP. Vi behöver höja kunskapsnivån om TTIP bland medborgarna, politikerna och media. En öppen hearing i näringsutskottet, där förespråkare och kritiker kan debattera är viktigt för att förbättra den demokratiska insynen i handelsavtalet, säger Håkan Svenneling, handelspolitisk talesperson(V)

Det huvudsakliga målet med TTIP är att ta bort hinder i form av regler som begränsar de potentiella vinster som transnationella företag kan göra på bägge sidor Atlanten. Just nu pågår den åttonde förhandlingsrundan i Bryssel. EU-kommissionens mål är att avsluta förhandlingarna kring TTIP under 2015.

–  Vänsterpartiet förutsätter att EU-kommissionen tar till sig av kritiken och stoppar förslaget om ISDS där det hör hemma – i papperskorgen, säger Håkan Svenneling.
–  Vi uppmanar nu kommissionen att öppna debatten också om andra problematiska delar i handelsavtalet. Det är tydligt att när folket får säga sitt får man helt andra svar än från lobbyisterna.

För mer information:

Håkan Svenneling, handelspolitisk talesperson (V)
070-001 85 00

Vänsterpartiets presstjänst
070-620 00 64