• Hem
  • Healthy Cities ...
Nyheter

Healthy Cities nya ordförande har fokus på ojämlik hälsa

Ida Legnemark (V) nyvald ordförande i Healthy Cities har en tydlig ambition att agera mot de kraftigt växande hälsoklyftorna i samhället.
–  Jag ser fram emot det här uppdraget med stor tillförsikt.  Fokus på folkhälsoarbetet som jag ser det innebär att minska hälsoklyftorna genom en väl utbyggd generell välfärd men också genom att våga omfördela resurser och rikta sig till dem som vi ser behöver det bäst, säger Ida Legnemark.
– Det handlar om klass och kön. Vi kan inte acceptera de stora skillnader i hälsa och livslängd som finns mellan olika grupper i Sverige. 

Healthy Cities i Sverige är ett nätverk där kommuner och regioner arbetar med hälsofrågor på strategisk nivå. Ida Legnemark sitter i Vänsterpartiets partistyrelse och verkställande utskott och är politiskt aktiv i Borås kommun där hon är ordförande i fritids-och folkhälsonämnden. I Borås arbetar man med så kallade välfärdsbokslut; tar reda på t ex simkunnighet, karies och sjukdagar i olika grupper; och får på så vis fram välfärdsparametrar från olika områden.
– Vi ser ett mycket tydligt genomslag när det gäller sociokulturella skillnader och jag kommer att bära med mig de erfarenheterna in i arbetet med Healthy Cities, säger Ida Legnemark.
Till Healthy Cities nya styrelse valdes igår kväll även Hanna Gedin, ledamot av Vänsterpartiets partistyrelse och Malmö kommunfullmäktige samt politisk sekreterare till Vänsterpartiets kommunalråd i Malmö, en stad som på senare år gjort sig känd för ett brett upplagt folkhälsoarbete för social hållbarhet.