• Hem
  • Halv miljard ti...
Pressmeddelanden

Halv miljard till lekvänliga skolgårdar

Vänsterpartiet har i förhandlingar med regeringen fått igenom en satsning på 500 miljoner under nästa år för förbättrad utemiljö vid förskolor, skolor och fritidshem.
– Det här är en viktig satsning framförallt på de mindre barnen. Skolans utemiljö har inte riktigt hängt med i utvecklingen, särskilt inte när de också fått ansvar för förskoleklasserna och allt fler går på fritids. Många torftiga, slitna gårdar och uteplatser kan nu rustas upp, säger Ulla Andersson, ekonomiskpolitisk talesperson i Vänsterpartiet.   

Barn behöver goda möjligheter till lek, avkoppling och bra aktiviteter på rasterna.
–   Utemiljön kan även vara en viktig tillgång i det pedagogiska arbetet för barns utveckling och lärande och det känns bra att det nu kommer en satsning på barns utemiljöer, en prioritering av barns lek, rörelse och miljö, säger Ulla Andersson.
–  Alla barn behöver roliga och stimulerande utemiljöer, som också ger dem bättre chanser att kunna ta till sig utbildningen.
Satsningen ger också nya jobb.
– Förutom de positiva effekter satsningen skulle medföra för barn och anställda inom skolväsendet, så skulle den också innebära många arbetstillfällen inom bygg- och hantverkssektorn över hela landet, säger Ulla Andersson.

För mer information:

Karl Lindberg, pressekreterare till Ulla Andersson:
072-576 56 57

Vänsterpartiets presstjänst:
070-620 00 64