• Hem
  • Hälsningsanföra...
Kongress 2018

Hälsningsanförande: Fatemeh Khavari, talesperson Ung i Sverige

Fatemeh Khavari, talesperson för Ung i Sverige, besökte under fredagen Vänsterpartiets kongress. I sitt hälsningsanförande beskrev hon den verklighet av otrygghet och osäkerhet som hon och många andra unga som flytt upplevt på vägen hit och upplever här i Sverige, men också om sin och Ung i Sveriges kamp. En kamp för solidaritet, mänskliga rättigheter, överlevnad och en trygg framtid.

Fatemeh Khavari tog initiativ till den stora sittdemonstrationen mot utvisningarna av ensamkommande barn som varade i 60 dagar i Stockholm och engagerade flera tusen personer under förra hösten. Ung i Sverige är unga i Sverige som flytt hit från våld och förföljelse och som tillsammans kräver amnesti för ensamkommande och ett stopp för utvisningar.

– Vi ungdomarna bestämde oss att kämpa för våra liv och mobilisera opinionen mot utvisningarna med att sittstrejka i 60 dagar. Vad skulle vi kunna göra mer än att ha kärlek som grunden i kamp mot Utvisningarna till Afghanistan. Vad skulle jag som Fatemeh kunna göra mer än att uppmana ungdomarna som växte upp i hat att välja kärlek istället. Vad skulle jag kunna göra mer än att som en tjej stå längst fram i kampen för att överbrygga fördomar mot könen. För att ge en praktisk lektion om jämställdhet till tusentals unga killar som växte upp sig i en väldigt patriarkal kultur. Kampen lyckats med att hylla kärlek. Vi fick enormt stort stöd från civilsamhälle och människor och vi tackar de idag, sa Fatemeh i sitt tal.

Läs hela Fatemehs anförande här.