• Hem
  • Gör verklighet ...
Pressmeddelanden

Gör verklighet av förslaget om jämställdhetsmyndighet

Idag presenterade Jämställdhetsutredningen sitt betänkande. I betänkandet föreslås bland annat en Jämställdhetsmyndighet för att ge jämställdhetspolitiken stadga och långsiktighet. Enligt utredningen är en jämställdhetsmyndighet ett nödvändigt verktyg för en feministisk regering för att nå de jämställdhetspolitiska målen.

– Vänsterpartiet har länge krävt att en Jämställdhetsmyndighet ska inrättas. Vi välkomnar därför utredningens förslag. Sverige behöver en jämställdhetsmyndighet som, utifrån ett könsmaktsperspektiv, arbetar mot könsdiskriminering inom samhällets samtliga områden, säger Rossana Dinamarca, jämställdhetspolitisk talesperson för Vänsterpartiet.

Vänsterpartiet anser att den nya jämställdhetsmyndigheten bör svara för kunskapsutveckling och kunskapsspridning, vara en mötesplats mellan forskning och praktik, ansvara för granskning av andra myndigheter samt ansvara för metodutveckling kring arbete mot könsdiskriminering i ett brett perspektiv. De erfarenheter och kunskaper som tidigare fanns hos JämO bör tas tillvara. Jämställdhetsmyndigheten bör vara närvarande inom alla samhällssektorer och påverka såväl statsförvaltningen som de kommunala organen, landstingen och den privata sektorn.

– Vi förutsätter att regeringen går vidare med utredningens förslag och verkar för att inrätta en Jämställdhetsmyndighet under mandatperioden, säger Rossana Dinamarca, jämställdhetspolitisk talesperson för Vänsterpartiet.