• Hem
  • Vi vill göra de...
Nyheter

Vi vill göra det billigare att vara med i facket

För att alla som vill ska ha råd att vara med i facket bör man kunna göra avdrag på skatten för fackavgiften. Det föreslog Jonas Sjöstedt i sitt 1 maj-tal i Malmö.

Vänsterpartiet arbetar för ett jämlikt samhälle där människor har makt över sitt eget liv. Fackföreningsrörelsen är viktig för att uppnå detta och alla som vill borde ha råd att vara med i facket. Därför vill vi göra fackets medlemsavgift avdragsgill.

– För den enskilda personen handlar det om att ha råd att vara med i facket så att man får den trygghet det innebär. En avdragsrätt för fackavgiften skulle också stärka fackföreningsrörelsen. Det innebär en stor samhällsnytta och det är därför så rimligt med en avdragsrätt, säger Jonas Sjöstedt.

Den borgerliga regeringen tog bort avdragsrätten för medlemskap i fackföreningar, men gjorde inget med motsvarande avdragsrätt som arbetsgivarna har. Tillsammans med en försämrad A-kassa ledde det till att många lämnade facket.

– Man skulle kunna tro att en socialdemokratiskt ledd regering skulle vilja rätta till den orättvisa som Reinfeldt införde. Men det krävs uppenbarligen att vi trycker på nu inför kommande budgetförhandlingar, säger Jonas Sjöstedt.

Förslaget innebär en skattereduktion med 25 procent av medlemsavgiften i fackföreningar och berör närmare 3 miljoner löntagare. Kostnaden beräknas till cirka 2,5 miljarder kronor årligen. Vänsterpartiet kommer att driva frågan i kommande budgetförhandlingar.

Läs mer om förslaget (pdf)