Hoppa till huvudinnehåll

Generell välfärd för ett helt samhälle

Sverige erbjuder en vård och omsorg i absolut världsklass. Men sedan 1990-talets mitt har välfärden givits återkommande sparbeting, i synnerhet i glesbygdskommuner med ett minskande skatteunderlag. Det har inneburit att ojämlikheten i hälsa och livslängd har ökat i Sverige under 30 års tid. Resurserna behöver öka kraftigt om våra ambitioner för det offentliga åtagandet ska kunna förverkligas.