Frys all ombildning av allmännyttiga hyresrätter


Många människor saknar fast anställning vilket gör det svårt att ta ett bostadslån. Vi behöver fler hyresrätter, inte färre. Därför vill vi ha ett tioårigt stopp för ombildning av allmännyttans hyresrätter.

Läs hela artikeln på DN:
http://www.dn.se/arkiv/nyheter/v-vill-frysa-all-ombildning-av-allmannyttiga-hyresratter/

Se Jonas Sjöstedt på youtube:

En kommentar till “Frys all ombildning av allmännyttiga hyresrätter”