sida

Försvar

De senaste åren har militariseringen av EU tagit fart. Vänsterpartiet säger bestämt nej till att göra om EU till en militär supermakt, och kräver att Sverige står fast vid principerna om alliansfrihet och säkerhetspolitiskt oberoende.

De krafter som driver på för en militarisering av EU är främst militärindustrin, som hoppas tjäna stora pengar på upprustning, och federalistiska krafter, som vill använda detta som ytterligare ett steg på vägen mot ett Europas Förenta Stater. Detta är ett mål som Vänsterpartiet ställer sig helt emot.

Samtidigt finns de som hävdar att ett Europeiskt försvarssamarbete kan utgöra ett alternativ till Nato. Så är det inte – i själva verket genomförs EUs militarisering i nära samarbete med just Nato. Vänsterpartiet kräver ett totalstopp för den här utvecklingen, och säger nej till alla planer på militär upprustning av EU. Sverige gynnas bäst av att även fortsatt förbli alliansfritt och militärt och utrikespolitiskt oberoende. Bara så kan vi bli en stark röst för fred, demokrati, solidaritet och nedrustning i världen.

Läs även:
Vänsterpartiet värnar om Sveriges alliansfrihet