• Hem
  • Förödande klima...
Pressmeddelanden

Förödande klimatbeslut att bygga förbifarten

Regeringen har idag gett klartecken för byggande av Förbifart Stockholm. Bara dagar efter klimattoppmötet i Lima låser Sverige in sig i en gigantisk investering på 40 miljarder som ökar utsläppen.
– Det är en svart dag för klimatet. När vi behöver satsa på moderna transporter med låga utsläpp genomförs en satsning som leder till ökad biltrafik med högre utsläpp, konstaterar Emma Wallrup, trafikpolitisk person (V) .

Emma Wallrup är besviken över att det nu endast är ett parti som står upp för klimatet.
– Förbifarten är inte förenlig med våra miljö- och klimatmål. Hela projektet behöver omprövas. Om Sverige ska vara en föregångare i klimatomställningen måste man vara beredd att ompröva beslut som bygger på gamla förutsättningar.
– Det behövs massiva satsningar på kollektivtrafik i Stockholmsregionen. Nu går istället enorma belopp till ökad biltrafik. Vänsterpartiet har från första början varit motståndare till Förbifarten.
Riksdagen voterar idag om frysningen av Förbifarten. Vänsterpartiet kommer då att lyfta reservationen om fortsatt frysning som skrivits tillsammans med Socialdemokraterna och Miljöpartiet.

För mer information:

Emma Wallrup, trafikpolitisk talesperson (V)
070-681 46 15

Vänsterpartiets presstjänst:
070-620 00 64