Förbud att läsa TTIP-handlingar i Sverige – nu överklagas beslutet


Svenska riksdagsledamöter förbjuds av EU att, i Sverige, läsa de dokument som visar var både EU och USA står i förhandlingarna om handelsavtalet TTIP. Nu överklagas UD:s beslut av Jens Holm, riksdagsledamot från Vänsterpartiet.
– Detta är helt oacceptabelt. Det är av yttersta vikt att jag som riksdagsledamot, som kommer vara med och fatta beslut om detta kontroversiella handelsavtal, ges möjlighet att sätta mig in i vad det handlar om. Jag överklagar därför UDs beslut och vill få tillgång till de här dokumenten. Jag vill kunna ta del av dem här i Sverige och inte behöva resa utomlands för att läsa dem, säger Jens Holm.

EU har beslutat att ett så kallat ”läsrum” ska inrättas i alla EU-länder för att parlamentariker ska kunna få läsa dokument kring handels- och investeringsavtalet med USA, TTIP.
Enligt UD kan EU inte lämna över dokumenten till Sverige pga vår offentlighetsprincip som bl a förbjuder efterforskning av källan, om information skulle läcka ut. UD hänvisar istället till ett läsrum i Bryssel.
– Ska man som riksdagsledamot vara tvungen att resa till Belgien för att ta del av handlingar som är relevanta för ens uppdrag?
-Vänsterpartiet anser att inte bara vi svenska riksdagsledamöter, utan alla medborgare, borde få ta del av alla dokument som rör det här omfattande avtalet, säger Jens Holm.

Bifogas: Jens Holms överklagan till UD

För mer information:

Jens Holm,
Riksdagsledamot (V)
070-825 08 89

Vänsterpartiets presstjänst:
070-620 00 64

2 kommentarer till “Förbud att läsa TTIP-handlingar i Sverige – nu överklagas beslutet”

  1. Kurt Nyström

    Självklart ska alla medborgare få ta del av alla dokument som rör det här omfattande avtalet. Hur ska man annars kunna ta ställning och rösta

  2. Benedikt Lindner

    Visst är varken CETA eller TTIP eller liknande handlingar men jag anser de som delar av fortsatta försök att urholka demokratin som statsform. Allt oftare finns åtgärder so kringgår parlamentet och valda politiker. Vi i Europa är på en mycket farlig väg där vi får ‘leka’ demokrati som spel för galleriet där vi själv sitter som åskådare och äter burgare med klorkyckling och har H&M på oss.