Förbud att läsa TTIP-handlingar i Sverige – nu överklagas beslutet


Svenska riksdagsledamöter förbjuds av EU att, i Sverige, läsa de dokument som visar var både EU och USA står i förhandlingarna om handelsavtalet TTIP. Nu överklagas UD:s beslut av Jens Holm, riksdagsledamot från Vänsterpartiet.
– Detta är helt oacceptabelt. Det är av yttersta vikt att jag som riksdagsledamot, som kommer vara med och fatta beslut om detta kontroversiella handelsavtal, ges möjlighet att sätta mig in i vad det handlar om. Jag överklagar därför UDs beslut och vill få tillgång till de här dokumenten. Jag vill kunna ta del av dem här i Sverige och inte behöva resa utomlands för att läsa dem, säger Jens Holm.

EU har beslutat att ett så kallat ”läsrum” ska inrättas i alla EU-länder för att parlamentariker ska kunna få läsa dokument kring handels- och investeringsavtalet med USA, TTIP.
Enligt UD kan EU inte lämna över dokumenten till Sverige pga vår offentlighetsprincip som bl a förbjuder efterforskning av källan, om information skulle läcka ut. UD hänvisar istället till ett läsrum i Bryssel.
– Ska man som riksdagsledamot vara tvungen att resa till Belgien för att ta del av handlingar som är relevanta för ens uppdrag?
-Vänsterpartiet anser att inte bara vi svenska riksdagsledamöter, utan alla medborgare, borde få ta del av alla dokument som rör det här omfattande avtalet, säger Jens Holm.

Bifogas: Jens Holms överklagan till UD

För mer information:

Jens Holm,
Riksdagsledamot (V)
070-825 08 89

Vänsterpartiets presstjänst:
070-620 00 64