• Hem
  • Förändrat övers...
Pressmeddelanden

Förändrat överskottsmål ett steg i rätt riktning

Vänsterpartiet har under en längre tid arbetat för att slopa målet om överskott i de offentliga finanserna och ersätta det med ett finanspolitiskt ramverk för balans över en konjunkturcykel. Bland annat har Vänsterpartiet i budgetförhandlingarna med regeringen fått med skrivningar i budgeten om att överskottsmålet skulle ses över.

– Dagens besked från den parlamentariska kommittén visar att vårt långsiktiga arbete gett utdelning. Vi hade hellre sett ett mål om budget i balans, men det här är ett stort steg i rätt riktning och vi är glada att vi lyckats påverka resultatet så pass mycket. Det innebär att vi i framtiden kan satsa mer på att stärka välfärden och sänka arbetslösheten, säger Vänsterpartiets ekonomiskpolitiska talesperson Ulla Andersson.

 

För mer information:

Karl Lindberg, pressekreterare för Ulla Andersson, ekonomiskpolitisk talesperson, 072-576 56 57

Vänsterpartiets presstjänst, 070-620 00 64