• Hem
 • Fler lärare med...
Jonas i media

Fler lärare med bättre arbetsmiljö

Ett avgörande problem för den svenska skolan är lärarbristen. Vänsterpartiet vill därför satsa tre miljarder kronor om året bland annat på att anställa fler inom elevhälsan så att lärare får vara lärare och på att göra det förmånligare att studera till lärare.

– När vi pratar med lärare säger de att skolhälsovården och bristen på kuratorer innebär att lärarna ofta gör skolhälsovårdens arbete, när elever har problem eller mår dåligt till exempel, säger Jonas Sjöstedt.

En av de viktigaste prioriteringarna för oss är att skapa förutsättningar för några av de idag cirka 40 000 lärare som jobbar med annat att återvända till skolans värld. Dessa förslag på hur situationen för lärarna kan förbättras bildar tillsammans en helhet som skulle ge en bättre arbetsmiljö för lärare.

Vänsterpartiets skolpaket

 1. Fler anställda i skolan samt utbildning och fortbildning enligt Dalamodellen.
  Lärare ska kunna arbeta (på 50 procent) och studera samtidigt
 2. Avlasta lärarna genom en bättre elevhälsa
  Inför ett nyckeltal för hur stor elevhälsa varje skola ska ha minst.
 3. Ersätt förstelärarreformen – skapa riktiga vägar till karriärsutveckling
  Starkare statlig styrning för att nå de eftersträvade effekterna.
 4. Inrätta en vuxenlärarutbildning
  Uppvärdera komvux arbete genom att inrätta 800 studieplatser på en vuxenlärarutbildning.
 5. Elev- och lärarassistentutbildningar
  Skolverket ska utreda vilken roll lärarassistenter kan fylla i skolan och vilka arbetsuppgifter de skulle kunna utföra.
 6. Ge lärosätena mer ansvar under den verksamhetsför-lagda delen av lärar- och förskollärarutbildningen
  Anslagen till samtliga lärarutbildningar ökas med 1 000 kronor per student.
 7. Modersmålslärare
  Integrera i vanliga skoldagen, samt avsätta pengar för att utveckla utbildningarna och kompetensen.