• Hem
  • Fler inspektöre...
Pressmeddelanden

Fler inspektörer för bättre arbetsmiljö

Vänsterpartiet har i budgetförhandlingarna med regeringen fått igenom en förstärkning av Arbetsmiljöverket med 25 miljoner kronor om året från 2017.

För att Arbetsmiljöverket ska få bättre möjligheter att se till att arbetsgivare följer arbetsmiljölagstiftningen tillförs myndigheten nu ytterligare 25 miljoner kronor per år. Med tillskottet kan fler inspektörer anställas och närvaron på arbetsplatserna öka.

– Nu kan vi få fler inspektörer så att de blir mer närvarande på arbetsplatserna. Bland annat ser vi gärna fler oanmälda besök. Arbetsgivare som tänjer på reglerna ska inte kunna göra det ostörda, säger Ali Esbati, arbetsmarknadspolitisk talesperson.

Idag är en god arbetsmiljö inte verklighet för alla på arbetsmarknaden. Arbetsmiljön försämrades snabbt under 1990-talet, sedan i ett långsammare tempo och med en viss återhämtning mot slutet av 00-talet. Men efter 2011 försämrades arbetsmiljön på en del sätt igen, främst för kvinnliga arbetare. Skillnaderna mellan högre tjänstemän och arbetare inklusive kvinnliga lägre tjänstemän fortsätter att öka. Mycket behöver göras för att förbättra arbetsmiljön på svenska arbetsplatser. Fler inspektörer på Arbetsmiljöverket är en del av detta.

Idag finns cirka 270 inspektörer och den nya satsningen motsvarar cirka 25 inspektörer. Satsningen gör det både möjligt att nyanställda och att fast anställa inspektörer som arbetat i tidsbegränsade projekt som nu avslutas.

Satsningen bidrar till att myndigheten kan nå målet om 300 inspektörer vid utgången av 2020. Med 300 inspektörer närmar sig Sverige den målsättning som finns inom ILO om en inspektör per tiotusen arbetstagare.

Tillskottet gör det möjligt för Arbetsmiljöverket att i större utsträckning motverka osund konkurrens, till exempel genom fler oannonserade arbetsplatsbesök.

Förslaget finns med i den kommande budgetpropositionen.