• Hem
  • Fler anställda ...
Pressmeddelanden

Fler anställda ska lyfta fritids

Vänsterpartiet och regeringen är överens om en satsning på att öka kvaliteten på fritidshemmen. Satsningen, som är en del av höstbudgeten, ska framförallt ge högre personaltäthet. Den omfattar 250 miljoner kronor 2016 och 500 miljoner kronor årligen 2017-2019.

– Vi är glada över att i budgetförhandlingarna med regeringen fått gehör för vårt krav på pengar till fler anställda på fritids. Det är en viktig välfärdsreform, säger Ulla Anderson, ekonomiskpolitisk talesperson, Vänsterpartiet.

Allt fler barn går på fritidshem. Men resurserna har inte ökat i samma takt. Därför är växande barngrupper och sjunkande personaltäthet en verklighet för många barn på fritidshem.

– Fritids får aldrig bli en förvaring. Fritids är en del av skolans pedagogiska uppdrag. Att staten nu går in och satsar pengar på att höja kvaliteten är en viktig signal om fritids betydelse, säger Ulla Andersson.

För mer information:

Ulla Andersson
Ekonomiskpolitisk talesperson (V)
Karl Lindberg, pressekreterare
072-576 56 57

Vänsterpartiets presstjänst:
070-620 00 64