• Hem
  • Finansministern...
Pressmeddelanden

Finansministern kallas till skatteutskottet för att rädda ideell second hand

På dagens möte i skatteutskottet tog Vänsterpartiet upp förslaget till ett utskottsinitiativ för att pressa regeringen att snabbutreda frågan om de nya momskrav på 25 procent som allvarligt hotar den ideella secondhand-branschen. Efter diskussion och förslag från utskottets ordförande Per Åsling (C), som utskottet ställde sig bakom, att kalla Finansministern till skatteutskottet, väljer Vänsterpartiet att avvakta med utskottsinitiativet.
– Jag är mycket glad för att utskottet enades om att kalla finansminister Magdalena Andersson till utskottet. Det krävs snabbare och tydligare agerande från regeringens sida och en viljeinriktning att lösa denna fråga. Vi vill att Myrornas, Röda Korsets, Stadsmissionens och andras viktiga arbete för utsatta grupper, ska kunna fortsätta bedrivas under rimliga villkor. Det nya kravet på 25 procents moms försvårar kraftigt för dem och det vill vi försöka få till stånd en lösning på, säger Daniel Sestrajcic, Vänsterpartiets talesperson i skattefrågor.

Bakgrunden till den uppkomna situationen är att Högsta förvaltningsdomstolen fattat ett beslut som gjort att skattemyndigheterna omtolkat EU:s direktiv och höjt de ideella secondhandbutikernas momssats till 25 procent, vilket de flesta överhuvudtaget inte klarar av. Den ideella second hand-branschen ger varje år 200 miljoner kronor till verksamheter som stödjer människor som lever i socialt utsatta situationer, erbjuder över 7000 människor arbetsträning och samlar in 22 000 ton textil som annars skulle hamna i soporna. 40 000 namnunderskrifter lämnades i protest till finansdepartementet i förra veckan, men inga besked om ändring utlovades då.
– Det brådskar att ta fram såväl en akut lösning som en långsiktig lösning på problematiken där utgångspunkten bör vara att dessa organisationers möjligheter att verka inte kraftigt försvåras. För alla organisationer är det uppenbart att det redan nu drabbar deras verksamhet och de allra minsta har svårast att klara sig, fortsätter Daniel.
Det som behövs är politisk vilja och en handlingskraftig regering så kan vi lösa det här tillsammans. På dagens utskottsmöte togs ytterligare ett steg för att skynda på den processen.
–  Jag kommer att bevaka denna fråga noggrant och hoppas att finansministerns besök innebär att hon presenterar konkreta förslag eller alternativ och en färdplan för hur frågan ska lösas.Vänsterpartiet är fortsatt  beredda att komma med  förslag till utskottsinitiativ, avslutar Daniel Sestrajcic.

För mer information:

Daniel Sestrajcic, ledamot i skatteutskottet (V)
0768-51910

Vänsterpartiets presstjänst:
070-620 00 64