• Hem
  • Feminister förä...
Rött

Feminister förändrar sta’n

I Stockholm tog en koalition bestående av V, S, Mp och Fi över efter de borgerliga. Vad har det betytt för jämställdheten att Vänsterpartiet är med och regerar?
Och händer det något bra i den så kallade ”förorten”?

Idag har Vänsterpartiet två borgarrådsposter, båda besätts av kvinnor. Ann-Margarethe Livh basar över byggandet av kommunala hyresrätter, extremt viktigt i Stockholm. Clara Lindblom ansvarar för äldreomsorg och personalpolitik, därmed också mycket som gäller kvinnors löner och villkor.

Sedan den nya ”stadsregeringen ” tillkom, har mycket gjorts för att förbättra jämställdheten och RÖTT bad Clara Lindblom berätta om tre områden där Vänsterpartiet varit särskilt pådrivande.

– Först vill jag säga att riktade insatser för att öka flickors och kvinnors organisering är viktiga, men för mig är de stora generella greppen nästan ännu viktigare. Det som handlar om möjlighet till ekonomiskt oberoende, men i slutändan också om att få en värdig ålderdom. Låga löner, otrygga anställningar, ofrivillig deltid, allt det påverkar dina möjligheter att leva ett självständigt liv medan du yrkesarbetar, men också livet ut genom att det ger en låg pension.

Klass, kön och etnicitet smälter ihop
– När det gäller otrygga anställningar så är de absolut vanligast inom LO-kollektivet. Och tittar vi på riskfaktorer för att ha en otrygg anställning, så är de större om du är kvinna och störst om du själv eller dina föräldrar är utrikesfödda.
– Det här är ett jättetydligt exempel på när klass, kön och etnicitet faktiskt smälter ihop!

Därför fokuserade Vänsterpartiet väldigt mycket på att höja de lägsta lönerna. Det, tillsammans med kravet på pengar för att öka demokratin, var ett villkor för att Vänsterpartiet överhuvudtaget skulle sätta sig i den här majoriteten, säger Clara Lindblom.
Demokrati och låglönesatsning hänger båda ihop med kvinnors ställning, inte minst i ytterstaden, menar hon.

Stor satsning
Låglönesatsningen kostade 70 miljoner, vilket är en stor budgetsatsning för staden. Det hela slutade med att drygt 7  000 personer inom Kommunals område fick högre lön, de lägst avlönade fick mellan 880 och 920 kronor i månaden, beroende på utbildning.

– Det har också betytt att de som börjar nu kommer in på de nya lönerna. Vi har helt enkelt höjt ingångslönerna, säger Clara Lindblom. Det satt hårt inne, men vi fick igenom det. Det var vår viktigaste fråga.

– Vi ska också fasa ut visstidsanställning som är en extremt osäker anställning, och vi har lyckats halvera andelen ofrivilligt deltidsanställda på två år. Det ska vara schyssta arbetsvillkor och rätt till heltid! Ekonomin är så otroligt viktig…

Men demokratipengarna var också något Vänsterpartiet satte högt.

– Ska vi bygga en hållbar stad så ska medborgarna vara med i besluten. Det handlar också om att de anställda i staden ska kunna vara med och förändra. Det måste börja underifrån. Det är dom som bor i ett område som vet bäst, all planering ska ha ett under­ifrånperspektiv. Men det ska också finnas pengar till att genomföra förslag och idéer.

Mer till kivnnojourerna – även från staden
Något som Vänsterpartiet också drev igenom var ytterligare åtta miljoner från stadens budget till kvinnojourerna för att ge dem mer stabila villkor.
Det finns nu också två permanenta verksamheter som kan ge råd och stöd till folk över 18 år som är utsatta för våld i nära relationer, även hedersvåld.

Hela staden ska jobba på ett strukturerat sätt med jämställdhet, mänskliga rättigheter och lika behandling. Alla verksamheter ska jämställas, budgeten analyseras och pengarna spåras för att se till att verksamheten når båda könen lika mycket.
– Ett bra exempelvis är idrotten, där vi nu säkerställt att fördelningen är 50/50, säger Clara.

Att avsätta borgarna och rösta på V verkar ha fått stan att gå åt rätt håll.

Text & foto: Losita Garcia