Färdplan för jämställd föräldraförsäkring


Vänsterpartiet har nått en överenskommelse med regeringen om hanteringen av föräldraförsäkringen i riksdagen. Den innebär att vi är överens om en målsättning att uppnå ett jämställt uttag av försäkringen, att ett första steg för det tas genom att en tredje månad i föräldraförsäkringen öronmärks och att ytterligare en proposition ska läggas under mandatperioden.

– Det har varit viktigt för oss att den tredje månaden bara är första steget och att det nu finns en tydlig färdriktning mot ett jämställt uttag i föräldraförsäkringen. Vill man komma åt de orättvisa inkomstskillnaderna och arbetsvillkoren på arbetsmarknaden är föräldraförsäkringen nyckeln, säger Ulla Andersson, ekonomisk-politisk talesperson för Vänsterpartiet.

Ett jämställt uttag av föräldraförsäkringen är avgörande för att nå jämställdhet. Vänsterpartiet har här varit pådrivande för att ta tydliga steg för att stärka kvinnors livsvillkor och ekonomi.

– Vi har drivit på för att få tydliga skrivningar om att vi minst ska uppnå en tredelning av föräldraförsäkringen under mandatperioden. Regeringen har inte varit villig att göra det och det tycker vi är beklagligt. Nu hoppas vi att många goda krafter kan vara med och påverka att den proposition som ska läggas senare under mandatperioden verkligen innehåller tydliga steg för ett jämställt uttag, säger Ulla Andersson.

Överenskommelsen innehåller också att en informationskampanj ska genomföras för ett jämställt uttag och att regeringen ska arbeta för att samla en bred uppsättning samhällsaktörer för att tillsammans driva frågan framåt.

 

4 kommentarer till “Färdplan för jämställd föräldraförsäkring”

 1. Ulla Käll

  Varför ska ni bestämma över föräldrars ledighet. Att barnen behöver båda föräldrar, ja visst! Hur ska ni göra med ensamstående? Pensioner: går att beräkna pension på den lön man har när ledigheten tas ut och låta den följa löneutvecklingen! Pappan är väl hemma kvällar, helger o semester. Inse att familjer är inte stöpta i samma form, lår dem ordna sina liv efter deras egna behov.

 2. Jenni

  Det finns så oerhört många olika familjeförhållanden och levnadsvillkor för familjerna och att tvinga alla att göra exakt likadant gynnar inte på något sätt majoriteten i slutändan. Jag anser att ni har rätt i sak; föräldrar bör dela på föräldraledigheten, MEN de ska inte tvingas att dela 50/50 utan tillåtas dela utifrån sina förutsättningar och livsvillkor. Jag tror på alternativa sätt att få föräldrar att vara hemma mer med sina barn (vilket borde vara målet; inte att kvinnor ska ut i arbetslivet så fort som möjligt). Lön och jämställdhet är givetvis otroligt viktiga frågor, men barnens behov anser jag väger tyngre. Jag efterlyser möjligheten för föräldrarna att vara hemma samtidigt under åtminstone de första 6 månaderna, utan att någon av dem förlorar ekonomiskt. Vidare ser jag hellre att båda föräldrarna tilldelas fler dagar (men kanske med begränsningen att dessa dagar måste tas ut innan barnet exempelvis börjar i förskoleklass), samt att föräldrapenningen utgår från den förälder som har högst inkomst, alternativt utgår med 100% av inkomsten. På så vis blir det ekonomiskt möjligt för alla familjer att dela lika på föräldraledigheten utan att mamman hetsas att återgå till sitt arbete innan barnet ens ammats färdigt för att föräldradagarna är på väg att ta slut. Självklart innebär det här en större ekonomisk kostnad för staten, men vinsten för familjerna och för jämställdheten blir desto större, och det är väl det som eftersträvas? För i annat fall innebär ert förslag bara att familjers ekonomi går i spillror, kvinnor tvingas vara hemma utan ersättning för att kunna amma sina barn, alternativt tvingas lämna sina barn hemma trots att de fortfarande behöver ammas, samt i slutändan kommer ännu längre ifrån jämställdhet. Men visst, staten sparar ju pengar i form av föräldrapenning som inte betalas ut.

 3. Svein Blikfeldt

  Jag är i grunden positiv till en mera jämställd föräldraförsäkring. Men jag kanske inte tycker att kön alltid är problemet. Innan föräldraförsäkringen fanns fick det ekonomiska ansvaret fördelas mellan föräldrarna. Försäkringen har på ett sätt bidragit till problemet.

  Om man nu utgår från att det ekonomiska ansvaret ska fördelas lika, oavsett vem som är hemma och vem som jobbar, för det barn man gemensamt har ansvar för. Så skulle det gå att jämka mellan pappan och mamman på inkomstsidan för ledighetsperioden. Så att det ekonomiskt kvittar vem som är hemma just för inkomstens skuld. En annan lösning för att justera och utjämna skillnaderna för pension i ekonomin, skulle vara att öka hur många pensionsrätter man får för en viss tid av föräldraledighet. Även retroaktivt och på så sätt komma tillrätta med den ekonomiska skillnaden detta har i samhället. Sistnämda ligger förstås på pensionsmyndigheten. Här kan en utjämna stora delar av den ekonomiska ojämnlikhet det har mellan man och kvinna att vara förälder. Jag menar också att utjämnar man de ekonomiska skillnaderna både i realtid och på framtid. Då kvarstår den ideologiska biten för sig.

  Självklart finns det olika familjestrukturer, det gör det än mer viktig att se till att man inte förlorar på att ta ansvar för sitt barn. När vi har utjämnad de ekonomiska förhåll i systemet kommer vi till vad vi tycker om rent ideologiskt. Vad som är möjlig för vilken förälder beträffande ledighet. Vi män har ju lite svårt med amningen, det kan ju sätta vissa begränsningar. I övrigt är det nog bra för alla föräldrar att ha god kontakt med sina barn oavsett ekonomisk status. Men utjämnar man skillnaderna i ekonomisk effekt, så kommer vi kanske mera in på den mänskliga kärnan och stödet för sitt barn. Jag tror alltså att man får en helt annan debatt om ämnet, om man kan avföra de ekonomiska strukturella skillnader som finns i socialförsäkringssystemen, för de behöver inte finnas om vi inte vill ha de där, det kanske kan vara en pudel att ta med sittande regering.

  Med vänliga hälsningar

  Svein Blikfeldt.

 4. Sverker

  Jag tycker det är oerhört viktigt att förstå att det ojämlika uttaget, där kvinnor tar ut tre gånger så mycket tid som män, inte bara drabbar kvinnor i karriären som därigenom får lägre lön. Det gör också att barnen inte får lika mycket tid med sina pappor.

  Detta kan inte rättas till på andra sätt än en individualiserad föräldraförsäkring. Staten ska inte ge bidrag till att föräldrapenningen tas ut ojämlikt. Därför är en individualiserad föräldraförsäkring det enda rätta. Vill föräldrarna sedan ta ytterligare ledigt får de göra det, även om staten inte ska ge bidrag till det.