• Hem
  • Facklig rikskon...
sida

Facklig rikskonfe­rens

Den 17-19 september 2021 arrangerar Vänsterpartiet en stor facklig rikskonferens på Clarion Hotel Stockholm.

På den fackliga rikskonferensen samlar vi närmare 200 fackligt engagerade partimedlemmar, utsedda av partidistrikten, och gäster för diskussion och erfarenhetsutbyte om fackliga frågor, engagemang och organisering.

Här finns program för konferensen. (Uppdateringar kan göras.)

Konferensen kommer att lyfta och diskutera aktuella facklig-politiska frågor, samt sprida lokala erfarenheter av facklig organisering både inom och utanför partiet. Vi kommer att diskutera vår historia, och vilka lärdomar vi tar med oss från tidigare strider i vårt engagemang idag.

Ett viktigt inslag kommer bestå i att låta fackligt engagerade medlemmar som verkar inom samma branscher träffas gemensamt för att diskutera gemensamma frågor och utmaningar. Inriktningen kommer att vara att utveckla partiets fackliga arbete i nätverk och branschföreningar lokalt och regionalt, och att främja gemensamt engagemang för att stärka de fackföreningar och löntagarkollektiv som medlemmarna verkar inom.

Konferensen kommer också att diskutera nya facklig-politiska dokument, både om facklig-politiska ställningstaganden och om metoder för att bygga kollektiv styrka på arbetsplatserna i det fackliga engagemanget.

Vänsterpartiets fackliga rikskonferens är ett viktigt steg i partiets satsning på att stärka det fackliga arbetet – både på arbetsplatserna och i partiet.

Närvaro på konferensen är begränsat till inbjudna medlemmar, men det kommer att vara möjligt att följa arbetet i Vänsterpartiets digitala kanaler.

Livesändningar från konferensen

Lördag kl 10.00-10.45
Studio V konferensspecial: Arbetsmarknadspolitiken
Sänds på Vänsterpartiets Facebooksida

Lördag kl 12.30-13.00
Nooshi Dadgostar håller tal
Sänds på Vänsterpartiets Facebooksida

Lördag kl 15.00-16.00
Hur når vi full sysselsättning? Ekonomisk politik på medellång sikt för att stärka arbetarrörelsen. Nooshi Dadgostar och Sandro Scocco frågas ut om den ekonomiska politiken.
Sänds på Facklig Vänster

Lördag kl 16.30-17.15
Facksnack konferensspecial: Fackföreningsrörelsens framtid.
Sänds på Facklig Vänster

Dela den här sidan:

Kopiera länk