• Hem
  • Europas "fria m...
Pressmeddelanden

Europas ”fria marknad” skapar klyftor, inte frihet

Under Europaparlamentets maj-session i Strasbourg diskuterades resultaten för den fria marknaden. Enligt en resultatlista utreds vilka hinder som finns kvar mot en helt fri europeisk marknad. Mikael Gustafsson, Europaparlamentariker (V), reagerade på de nära eniga hyllningarna till den fria marknaden som uppstod i samband med diskussionen.

– Jag ställer inte upp på hyllningskören till marknaden, säger Mikael Gustafsson (V). EU:s ekonomiska politik, EMU och den inre marknaden, sätter varornas fria cirkulation före medborgarnas intressen. Detta har skapat ett nytt Europa präglat av massarbetslöshet, fattigdom och växande klassklyftor.

Den inre marknadens målsättning är inte människors eller miljöns bästa påpekar Mikael. Den gynnar framförallt storföretagen och bankerna; det är därför viktigt att se hela Eurokrisen även ur denna synvinkel. Mikael menar att den utformning som inre marknaden idag har dessutom innebär att man rest en hög och bevakad mur mot omvärlden.

– Resultattavlan för den inre marknaden säger idag ingenting om de tusentals fattiga medmänniskor från syd, som hoppades på en bättre framtid i Europa, men som drunknade i Medelhavets höga vågor säger Mikael Gustafsson.

I omröstningen valde Mikael att lägga ner sin röst. Detta för att visa att även när det handlar om så kallade tekniska frågor måste man visa att EU’s nyliberala politik behöver ifrågasättas.

För information
Amanda Åhall, pressekreterare:
E-post: mailto: [email protected];
Telefon: +32 484 974 869