• Hem
  • Europarådet sät...
Pressmeddelanden

Europarådet sätter Turkiet under stark övervakning

Europarådets Parlamentariska Församling beslutade den 25e april att sätta Turkiet under en fullständig övervakning mot bakgrund av de omfattande kränkningarna av mänskliga rättigheter som ägt rum i landet under senare tid.
–  Jag är mycket glad över beslutet och hoppas att det kommer att sätta press på den turkiska regimen och President Erdogan, säger Lotta Johnsson Fornarve,  den enda riksdagsledamoten från Sörmland som ingår i den svenska delegationen som totalt består av 12 ledamöter från olika partier.

Det är första gången någonsin i Europarådets historia som ett medlemsland sätts under full övervakning efter att den tidigare övervakningsprocessen avslutats. En tydlig signal som innebär att världens ögon nu riktar sig mot Turkiet, något som kan vara till stor hjälp för de demokratiska krafter som fått se sina rättigheter kraftigt begränsas under senare tid.
–  Det steg som Europarådet nu tar är både drastiskt och nödvändigt. De brott som sker mot de mänskliga rättigheterna i Turkiet är helt oacceptabla och det är mot den bakgrunden bra och viktigt att Europarådet agerar med kraft, säger Lotta Johnsson Fornarve.
–  Jag hoppas nu att EU kommer att följa Europarådets exempel och öka trycket mot Erdogan som gång på gång brutit mot de grundläggande mänskliga rättigheterna.

För mer information:

Lotta Johnsson Fornarve, riksdagsledamot (V)
+4672-5383947

Vänsterpartiets presstjänst:
070-620 00 64