• Hem
  • EU-kommissionen...
Pressmeddelanden

EU-kommissionen får bakläxa om strejkrätten

En majoritet av medlemsstaterna har avvisat EU-kommissionens förslag om begränsning av strejkrätten genom den så kallade Monti II-förordningen. Det betyder att förslaget måste dras tillbaka.

– En viktig seger för de fackliga rättigheterna i EU, säger Josefin Brink, arbetsmarknadspolitisk talesperson för Vänsterpartiet.

Förordningen innehöll en proportionalitetsregel, där stridsåtgärder skulle kunna olagligförklaras av EU-domstolen om de ansågs hindra den fria rörligheten. Nu har det avvisats.

– Det är en tydlig signal om att EU gått för långt i inskränkningen av löntagarnas rättigheter. Nu behöver kommissionen tänka om. Facken måste fortsatt ha möjlighet att bekämpa lönedumpning på den inre marknaden, avslutar Brink.

För mer information: Josefin Brink (v): 070-240 42 92 Vänsterpartiets presstjänst: 070-620 00 64