Ett stort steg mot tåg som går i tid


Staten ska ha det samlade ansvaret för underhåll av järnvägen. Det är Vänsterpartiet och regeringen överens om. Trafikverket får i uppdrag att föreslå hur det ska gå till att steg för steg överföra ansvaret för kontroll och underhåll av järnvägen från privata företag till staten.

– Tågen ska gå i tid. En viktig åtgärd för bättre punktlighet är att samla ansvaret för underhållet hos staten. Idag är ansvaret för järnvägen splittrat på en mängd olika företag. Denna otydliga ansvarsfördelning är en del av problemet med försenade och inställda tåg, säger Jonas Sjöstedt.

Vänsterpartiet har länge drivit kravet på att staten ska återta ansvaret för kontroll och underhåll av järnvägen. Den överenskommelse som nu presenteras är ett resultat av budgetförhandlingarna mellan Vänsterpartiet och regeringen.

För mer information:
Jessica Nordh, pressekreterare till partiordförande Jonas Sjöstedt, 072-706 47 29

3 kommentarer till “Ett stort steg mot tåg som går i tid”

 1. Bengt Sundell

  Hur ställer sig v till höghastighetstågen stockholm-göteborg-malmö?

 2. Dag Yngve

  Staten har redan det samlade ansvaret genom Trafikverket (f.d. Banverket). De handlar upp privata entreprenörer för underhåll, men det betyder inte att det samlade ansvaret har blivit överlåtit till entreprenörerna.

  • Rikard

   Trafikverket har ansvaret endast på papper, man har ingen riktig järnvägskompetens kvar och entreprenörerna besiktigar själva spåranläggningen som dom sen lagar enligt sitt eget protokoll.
   Nej, staten har inte kontroll över underhållet idag.

   Rikard / Lokförare.