Ett steg till mot en klimatomställning


Efter tre års arbete presenterade Vänsterpartiet idag Eko-ekorapporten. Ett omfattande arbete som resulterat i 84 sidor visioner och konkreta förslag för en rödgrön omställning, för en ekonomisk politik som också är ekologisk. Nu ska rapporten diskuteras i hela partiet för att slutligen leda till beslut på kongressen i maj 2016. Salen var fullsatt och hela seminariet direktsändes av SVT-forum.

– Det är inte ditt fel, sa Anna Hövenmark, ekologisk-ekonomiska arbetsgruppens sammankallande, i sitt anförande.

Hon pekade på det som tydligt sägs i rapporten; att miljöomställningen kan inte ses som en moralisk fråga. Rapportförfattarna menar att de stora förändringar som krävs handlar om att ändra strukturer. Det handlar om stora, nödvändiga samhällsförändringar.

Efter inledningen följde en paneldebatt mellan Marie Engström, tidigare riksdagsledamot (V) i skattefrågor, och ledamot i arbetsgruppen, Johan Hall, näringspolitisk utredare, LO, Lina Hjorth, ekosocialist, ledarskribent på tidningen ETC, Jens Holm, miljö- och klimatpolitisk talesperson (V) och ledamot i arbetsgruppen, Johanna Sandahl, ordförande för Naturskyddsföreningen och Birger Schlaug, debattör, författare och tidigare språkrör Mp.

Panelen var givetvis inte nöjda med allt i rapporten, men var överens om dess tydliga slutsatser om att jämlikhet och rättvisa är nödvändigt för att få kunna genomföra en klimatomställning. Det ena går inte att genomföra utan det andra.

Detta ledde till frågan om en klimatomställning ens är möjlig inom det kapitalistiska systemet. Även här menade panelen att det är svårt, med tanke på att systemet i sig leder till resursslöseri. Men de menade samtidigt att viktiga steg måste tas redan nu, det är helt enkelt väldigt bråttom. För lyckas vi inte kan resultatet bli en kris av gigantiska mått.

Också begreppet tillväxt diskuterades, där flera ansåg att en evig tillväxt inte är möjlig, utan att mänskligheten nu måste gå en annan väg. Framtidens tillväxt kanske kommer att växlas ut i form av arbetstidsförkortning eller andra fördelar som inte belastar klimatet.

I sin inledning tog Vänsterpartiets ordförande Jonas Sjöstedt, upp kapitalets makt, dess makt att bestämma var och hur samhället investerar och producerar, och hur framtiden formas och planeras. Han menade att här har Vänsterpartiet en viktig dimension att tillföra den gröna rörelsen. Att världen är så otroligt orättvis, påverkar självklart också klimatfrågan. Lösningen måste innefatta de fattigaste i Sverige och i världen, och de rikaste måste stå tillbaka. Annars kommer det inte att fungera.

Han tryckte också på arbetarrörelsens tradition att göra saker gemensamt, att hitta lösningar tillsammans. Samhällsresurserna måste också flyttas från det privata till det offentliga, som kollektivtrafik, järnvägar och klimatsmarta bostäder.

– Vi har inte svaren på alla frågor, men vi vågar ställa de svåra frågorna, poängterade Jonas Sjöstedt. Vi vill vara en del i den viktiga rörelse som kommer med lösningar. Vi är partiet som både är rött och grönt och som kan bidra med båda perspektiven.

Se seminariet här:

 

Läs arbetsgruppens slutrapport: ”Politik för en rödgrön omställning” (pdf)

2 kommentarer till “Ett steg till mot en klimatomställning”

 1. Göran Ekblad

  Ni har gjort ett mycket bra arbete! Det ger oss en möjlighet att äntligen börja diskutera de stora frågorna och inte bara fastna i de allra kortaste dagsfrågorna.
  Sedan finns det mycket mera att gå vidare med. T.ex. förhållandet mellan produktion och reproduktion.
  Jag menar att reproduktionen är den enda rent närande verksamheten som vi människor och jordens alla olika kretslopp sysslar med. Medan produktionen är en tärande verksamhet – den kan bli rent skadlig för möjligheten till fortsatt liv, när den drivs längre än vad reproduktionen förmår att återställa. [Nu förbrukar vi 1½ jordklots reproduktion på 1 år!]
  I det sammanhanget kan man också fråga sig om patriarkerna kan finna sig i den beskrivningen av verkligheten, eller om det fordras mera matriarkala strukturer för att det skall gå att förändra detta tänkesätt.
  Sådana tankar roterar i huvudet på en gammal bondgubbe, när inte arbete och andra oväsentligheter längre tränger sig emellan.
  Tack för en bra rapport!
  Göran Ekblad

 2. Kerstin Holmgren

  Det här är en bra början, men det är helt fantastiskt att man kan skriva en lång rapport om ekonomi och problemet med tillväxt utan att på ett enda ställe nämna det ekonomiska/finsnsiella systemet och det ojupt odemokratiska med vem som beslutar hur mycket pengar som ska föras ut i cirkulation, när det ska ske och för vilket ändamål, samt den inbyggda ofrånkomliga skuldtillväxten som finns i detta system.