• Hem
  • Ett steg närmar...
Pressmeddelanden

Ett steg närmare ett bättre järnvägsunderhåll

Idag har Vänsterpartiet delvis fått igenom sitt förslag om att återföra allt nödvändigt underhåll till Trafikverket. Järnvägsunderhållet är idag privatiserat och ligger ute på flera olika företag. Det har inneburit att helhetsansvaret har försvunnit när underhållsarbetet har lagts ut på en rad olika aktörer utan samordning och tillräckligt god kunskap om spårarbete.

– En bidragande orsak till de senaste årens trafikkaos är de dåligt underhållna och slitna järnvägsspåren. Vi kan idag inte se några positiva resultat av de långtgående bolagiseringar som har genomförts på området. Sverige har fått en av världens mest avreglerade järnvägar samtidigt som allt färre litar på att tågen ska gå. Vi behöver göra upp med den inslagna vägen, säger Siv Holma, ledamot i trafikutskottet (V) .

Trafikutskottets majoritet vill att regeringen återkommer till riksdagen med förslag på hur underhållet ska organiseras på ett effektivare och mer samordnat sätt. Regeringspartierna röstade mot förslaget med hänvisning till att det finns aktörer på marknaden som skulle påverkas av beslutet.

– Det är ansvarslöst av regeringen att bara vilja köra på som vanligt. Vår uppgift kan inte vara att hålla mer eller mindre seriösa bolag under armarna. Vi måste leverera en bra och modern järnväg som både människor och företag kan ha förtroende för. De senaste årens problem med tågtrafiken visar på det stora behovet av att samordna och ha ett helhetsansvar för drift och underhåll av järnvägsspåren, avslutar Holma.

För mer information
Siv Holma, ledamot i trafikutskottet (V): 070-343 95 83
Vänsterpartiets presstjänst: 070-620 00 64