• Hem
  • En #välfärdattl...
sida

En #välfärdattlitapå

sommarkampanjen_banner

Under sommaren kommer du möta några av våra riksdagsledamöter och företrädare i berättelser från deras barndom. Du kommer lära känna dem närmare och få insikt om varför de känner speciellt starkt för att skapa en trygg välfärd för barn att växa upp i.

En välfärd där skolor och barnomsorg ser till barnens bästa och sommarloven fulla med äventyr och möjligheter, det är en #välfärdattlitapå.

 

Delta i vår sommarkampanj
Välfärden spelar in i våra dagliga liv på en mängd olika sätt. Hur varierar förstås över tid och rum men ingen är oberörd av att den finns en välfärd att lita på. Vi behöver att ambulanshelikoptern kommer när huggormen har fått sitt grepp om stortån, att det finns en lärare som upptäcker att vi kanske inte lär oss läsa lika enkelt som flickan i bänken bredvid eller att någon kommer och hjälper oss upp ur sängen på morgonen när vi inte kan fixa det på egen hand.

Vår sommarkampanj handlar om vad välfärden betyder för dig och framförallt vad det betydde för dig när du växte upp. En viktig del av välfärden är att ge alla unga samma möjligheter. Plocka fram en gammal bild av dig som barn, publicera på Instagram och/eller Facebook och berätta när du upplevde en välfärd att lita på. Tagga inlägget #välfärdattlitapå

 

Vänsterpartiet och välfärden

Generell välfärd omfattar alla, som är i behov av den. Den generella välfärden innebär en solidarisk omfördelning av ekonomiska resurser mellan kvinnor och män, mellan lågavlönade och högavlönade, mellan olika perioder i våra liv, mellan friska och sjuka samt mellan de som har ett arbete och arbetslösa.

Ökade satsningar på välfärden leder till ökad jämlikhet och jämställdhet genom att alla kan få tillgång till utbildning, hälsa, arbete och inflytande. Satsningar på välfärden innebär fler jobb i skolan, vården och omsorgen.

När fler delar på arbetsbördan kan arbetsvillkoren och arbetsmiljön förbättras genom minskad stress och arbetsbelastning. Fler anställda i förskolan och omsorgen gör också att färre behöver gå ner i arbetstid för att utföra obetalt omsorgsarbete av anhörig – något som framförallt kvinnor i arbetarklassen tvingas ägna sig åt idag på grund av nedskärningarna i den offentliga sektorn.

Fler utbildade anställda gör att kvaliteten i välfärden kan höjas. Bättre undervisning i skolan ökar kunskaperna hos eleverna. Bättre vård leder till bättre hälsa med färre sjukdagar och minskade vårdtider. Bättre äldreomsorg innebär piggare och friskare äldre. Bättre funktionshinderomsorg och –politik gör att människor med funktionsnedsättning kan leva ett liv som andra. En välutbildad personal är också bättre på att upptäcka behov, göra prioriteringar och gör att resurser används optimalt.

Vänsterpartiet utövar sedan länge ett betydande lokalt och regionalt inflytande över stora delar av Sverige. Detta inflytande har vi använt väl och vi är idag det mest pådrivande partiet i svensk politik för en välfärd att lita på. Sedan valet 2014 är vi det dessutom på betydligt fler ställen än innan. Vi är idag med och styr över 100 kommuner och 13 landsting/regioner. Och vi utgör en del av den rödgröna majoriteten i Sveriges kommuner och landsting (SKL).

I valet 2014 bidrog vi också till regeringsskiftet i Sverige. Vi sitter inte själva i regeringen utan är ett oppositionsparti som utgör vänsteralternativet i Sveriges riksdag. Men vi är samtidigt det oppositionsparti som har störst inflytande eftersom regeringen är beroende av oss för att få igenom sin ekonomiska politik – och även en del annan politik – i riksdagen. Vår första prioritet är självklart att skapa förutsättningar för en välfärd som det går att lita på. Några av de beslut som vi varit med och tagit i riksdagen är att se till att det blir fler anställa i äldreomsorgen och att införa gratis medicin för barn.