En halv seger för LSS även om V:s förslag röstades ner i utskottet


På dagens möte i socialutskottet fick Vänsterpartiet med sig två borgerliga partier, L och KD, på förslaget att stoppa Försäkringskassans kostnadsjakt inom personlig assistans. Regeringen och moderaterna röstade emot förslaget.
– Vi ser det här som en halv seger och tänker ta nya initiativ så snart det är möjligt. För Vänsterpartiet är det en självklarhet att värna LSS som den frihets- och rättighetslagstiftning den är, säger Maj Karlsson, socialpolitisk talesperson för Vänsterpartiet.

Vänsterpartiets utskottsinitiativ som behandlades idag innebar att regeringen uppmanades att stryka skrivningen ”Försäkringskassan ska bidra till att bryta utvecklingen av antalet timmar inom assistansersättningen”.
– Vänsterpartiet vill ha ett samhälle där det självklara målet är att människor med funktionsvariation ska vara fullt delaktiga i samhällslivet på lika villkor som andra. Då måste vi få stopp på det ovärdiga och inhumana angrepp på assistansen som skett på senare tid, som skapat tragedier för många funktionshindrade, säger Maj Karlsson.
– Vi noterar att högerpartiet KD bryr sig mer om de funktionshindrades rättigheter än vad regeringen gör. Det är beklagligt. Vänsterpartiet kommer aldrig att vika ner sig i den här frågan, säger Maj Karlsson.

För mer information:

Maj Karlsson, socialpolitisk talesperson (V)
072-538 33 50

Vänsterpartiets presstjänst
070-620 00 64

En kommentar till “En halv seger för LSS även om V:s förslag röstades ner i utskottet”

  1. Bengt Sundell

    Varför ställer v upp som försvarsadvokat för ett icke fungerande system. Håkan Bengtsson skriver idag i Dagens Arena ”Företagen erbjuder numera juridisk service för att överklaga Försäkringskassans beslut.Det är också vanligt att funktionshindrade får hjälp av anhöriga eller vänner för att få assistans. Ersättningen för detta betalas in i förväg till den funktionshindrade som står för löneut-betalningen.Vi har mao. att göra med ett svårstyrbart system som i allt högre grad drivs av juridiska processer.Som uppenbar-ligen driver upp kostnader.Det finns många ex. på missbruk och även kriminalitet iden här sektorn.Starka branschintressen lobbar mot regeringen i den här frågan. Det är en smula märkligt att Vänsterpartiet agerar försvarsadvokat för ett icke fungerande system.Detta är också en bransch som behöver rimliga arbetsvillkor, rätt till försäkringar och kollektivavtal.Något som borde vara en självklarhet när verksamheten finansieras av våra gemensamma skattepengar.” Maj Karlsson V:s talesperson säger ”Vi noterar att högerpartiet KD bryr sig mer om de funktionshindrades rättigheter än vad regeringen gör”. Och ” Vänsterpartiet kommer aldrig att vika sig i den här frågan”.? Varför agerar mitt? parti lobbyist för ett icke fungerande system.?