• Hem
  • En halv miljard...
Nyheter

En halv miljard till bättre förlossningsvård

Vänsterpartiet har i budgetförhandlingarna med regeringen fått igenom en satsning på 500 miljoner kronor till bättre förlossningsvård. Satsningen finns i den kommande vårändringsbudgeten.
 
– Den som föder barn ska känna sig trygg med att man får den vård man behöver. Men idag är förlossningsvården i kris på många håll runtom i landet. Därför är den här satsningen som vi har fått igenom så viktig, säger Jonas Sjöstedt.

De 500 miljoner kronorna tillförs landstingen under 2017, men får användas under både 2017 och 2018.

– Vi vet att det i många landsting är tufft att få ihop planeringen inför sommaren. Det drabbar blivande föräldrar, deras barn och personalen. Därför har det varit viktigt för oss att få ut de här pengarna så fort som möjligt, säger Jonas Sjöstedt.

Medlen ska användas för att stärka förlossningsvården och eftervården för förlösta kvinnor. Landstingen ska vidta åtgärder för att i första hand stärka kompetensförsörjningen, däribland bemanningen. Insatser ska väljas som skapar såväl bättre förutsättningar för ökad tillgänglighet, kvalitet och patientsäkerhet för kvinnan och hennes familj, som en bättre arbetsmiljö för medarbetarna i förlossningsvården. Tillskottet fördelas till landstingen enligt fördelningsnyckel efter befolkningsmängd.

Sedan tidigare finns en satsning på förlossningsvård och kvinnors hälsa på 400 miljoner kronor årligen till och med 2019. Även den är resultat av krav som Vänsterpartiet drivit i förhandlingar med regeringen.