• Hem
  • En delseger – m...
Nyheter

En delseger – men vi är inte nöjda

Under nästa vecka röstar riksdagen om en ny lag som möjliggör att fler ensamkommande barn ska få chansen att stanna i Sverige. Det är resultatet av en bred och stor rörelse med tydliga krav på att ensamkommande ska få stanna och skapa sig ett liv i Sverige. Det är en delseger att 9 000 unga nu kan få stanna i Sverige. Men vi är inte nöjda, kampen fortsätter.

– Det här lagförslaget visar att det lönar sig när vi går samman, när vi håller ihop. Nu är vi glada över delsegern, men kampen för amnesti fortsätter, säger Christina Höj Larsen, flyktingpolitisk talesperson (V).

Regeringens förslag ska åtgärda de problem som skapats på grund av den tillfälliga lagen och långa handläggningstider, vilket har drabbat ensamkommande barn extra hårt. De kriterier som uppställs för uppehållstillstånd är bland annat att asylansökan registrerades hos Migrationsverket den 24 november 2015, eller tidigare. Väntetiden på ett avvisningsbeslut varit 15 månader eller längre samt att den asylsökande hunnit fylla 18 år när beslutet togs samt befinner sig i Sverige och ska studera.

Precis som många remissinstanser tycker vi att regeringens lagförslag är snårigt och på många sätt orättvist. Därför tycker vi att några av de stora bristerna i förslaget behöver åtgärdas. För att inte bromsa upp den nya lagen vill vi att riksdagen bifaller propositionen och samtidigt fattar beslut om att lagstiftningen ska förbättras i enlighet med vad vi föreslår.

Våra förslag

  • Vänsterpartiet vill, i likhet med många remissinstanser, att datumgränsen 24/11 2015 ska tas bort. Den föreslagna datumgränsen respektive tidsfristen innebär att många barn och unga fortfarande kommer att uteslutas. Vi tycker att det är skyddsbehoven som ska avgöra och inte vilket datum som en ansökan skickades in och registrerades. Vi ser också att det finns en risk att två personer i samma situation som ansökt om asyl samtidigt kan komma att behandlas olika enbart beroende på när Migrationsverket har registrerat respektive ansökan.
  • Tidsgränsen i förslaget om 15 månader anser vi ska ersättas med en tidsgräns om 6 månader, vilket bättre överensstämmer med huvudregeln i EU-direktivet om gemensamma förfaranden för att bevilja och återkalla internationellt skydd för hur länge ensamkommande ska vänta på beslut.

Om våra förslag genomförs innebär det att de unga som ansökt om uppehållstillstånd och fått vänta mer än sex månader på ett utvisningsbeslut ska beviljas uppehållstillstånd om övriga förutsättningar för uppehållstillstånd är uppfyllda. Vänsterpartiet hade hellre sett en amnesti och permanenta uppehållstillstånd för alla ensamkommande som är i Sverige och har väntat längre än ett år. Det är fortfarande den bästa och mest heltäckande lösningen. Regeringens förslag är ett steg på vägen.

Dela den här sidan:

Kopiera länk