• Hem
  • En bra klimatpo...
Nyheter

En bra klimatpolitik kräver rödgrönt samarbete

Miljöpartiet och Vänsterpartiet delar många ståndpunkter, inte minst när det gäller klimatpolitiken. Vi röstar ofta likadant i riksdagen. Båda partierna behövs i en framtida regering. Tillsammans kan vi göra politiken grönare.

Nu i helgen samlas Miljöpartiet till kongress i Västerås. Vi hoppas att kongressen blir framgångsrik och ett steg på vägen till att nå en rödgrön majoritet och regering i riksdagsvalet 2014. Vänsterpartiet delar många ståndpunkter med Miljöpartiet, inte minst i de avgörande miljö- och klimatfrågorna. Vi styr tillsammans i många kommuner och landsting. I riksdagen har vi mer gemensamt med varandra än med andra partier. Av alla voteringar sedan valet 2010 har V och MP röstat likadant i 66 procent av fallen.

Både Miljöpartiet och Vänsterpartiet behövs i en framtida regering. Det är allra tydligast på klimatområdet, där det är våra två partier som tar frågan på tillräckligt allvar och låter hänsynen till klimatförändringarna prägla politiken även på andra områden. Det kommer att bli nödvändigt. Tillsammans kan vi göra S politik grönare. En rödgrön regering måste göra Sverige till en internationell föregångare när det gäller att minska utsläppen av växthusgaser. Det skulle dessutom ge Sverige trovärdighet i det internationella klimatarbetet.

Läs hela debattartikeln från Jonas Sjöstedt här:http://www.dn.se/debatt/en-bra-klimatpolitik-kraver-rodgront-samarbete