• Hem
 • De vill sänka d...
sida

De vill sänka din lön och höja din hyra – vi har en annan idé

Servera ett problem och högern har lösningen – du ska tjäna mindre och betala mer i hyra medan företaget ska ha lägre kostnader och högre intäkter. I högerns Sverige behöver fastighetsägarna alltid få ta ut högre hyror och arbetsgivarna behöver alltid folk som jobbar för lägre lön och sämre villkor. För dig och mig gör det dock bara livet svårare att leva.

Därför har Vänsterpartiet en annan idé och andra lösningar. Vi tror helt enkelt inte på att ökad otrygghet och sämre villkor kan kurera sjuka eller ge arbetslösa jobb. Vi tror heller inte att högre hyra löser bostadsbristen.

Löner

Moderaterna har lagt förslag om ”förstajobbet-anställningar ” med 60 procents lön, sedan kom KD med sina ”introduktionsjobb” för 75 procents lön. Liberalerna vill ha ”startjobb” med låg lön och lägre inkomstskatt som ska vara befriat från arbetsgivaravgift. Enligt det senaste förslaget från Centerpartiet ska människor som kommer från Mogadishu eller Aleppo ha en mindre summa i lönekuvertet än om de är födda i Sandviken eller Göteborg, trots att de utför samma jobb.  Och om inte arbetsmarknadens parter pressar lägstalönerna för flyktingar tillräckligt långt ner i botten då kommer Centerpartiet att köra över den inarbetade modellen på svensk arbetsmarknad, där fack och arbetsgivare har ansvar för lönebildningen, och kräva lagstiftning

Vänsterpartiet avvisar bestämt Centerpartiets, och de övriga högerpartiernas, låglönepress mot människor som redan idag har svårast att klara sig. Vi har betydligt bättre idéer och förslag än att Sverige ska få fler arbetande fattiga.

Här är några av våra viktigaste förslag:

 • Investera där behoven är uppenbara och stora. I bostadsbyggande, upprustning av infrastruktur och i välfärdstjänsterna, där personalen behöver fler kollegor.
 • Lagen om anställningsskydd ska ändras så att heltid blir norm och deltid en möjlighet – inte ett tvång.
 • Facket ska ha rätt att ta strid för svenska kollektivavtal för alla arbetstagare oavsett bakgrund.
 • Stoppa utnyttjandet av arbetskraftsinvandrare. Inför rättsligt bindande avtal om lön och arbetsvillkor.
 • Motverka fusk och överutnyttjande inom arbetsmarknadspolitiken: Maxgräns för antalet subventionerade anställningar per arbetsgivare.
 • Riktade insatser i form av subventionerade anställningar och utbildning för personer som har svårt att få jobb.
 • Höjda ersättningsnivåer, förbättrade möjligheter att deltidsstämpla, göra det möjligt för fler att kvalificera sig till arbetslöshetsförsäkringen.

Vill du läsa mer om Vänsterpartiets politik för trygga jobb men en lön att leva på? Läs här… 

Hyror

Så till den andra frågan; var ska människorna med de sänkta lägstalönerna bo? Centerpartiet förespråkar som enda parti öppet marknadshyror, men flera av de andra partierna på högerkanten har också uttryckt sig positivt, särskilt om marknadshyror för nyproduktion. Marknadshyror skulle göra det ännu svårare att få lägenhet för den människa som inte har resurser. Men alla vi som lever i det här landet skulle känna av konsekvenserna i form av ökade klyftor, ökad segregation och höjda hyror. Det skulle, inte minst i stor bostadsbrist som vi har, innebära en bostadsmarknad som ensidigt gynnar dem som har mer pengar.

Vi i Vänsterpartiet har betydligt bättre idéer – och lösningar – än att sänka löner och höja hyror. Vi går inte med på att göra Sverige till ett land med fler arbetande fattiga som dessutom kommer att tvingas flytta från sina hem på grund av att de inte har råd att betala skenande hyreshöjningar.

Här är några av våra viktigaste förslag:

 • Staten tar över delar av risken för hyresrättens finansiering genom att erbjuda topplån som ersätter större delen av det egna kapitalet.
 • Alla kommuner ska vara skyldiga att i egen regi, eller genom regional samverkan, ordna en bostadsförmedling som genom transparenta regler förmedlar de flesta såväl allmännyttiga som privata lägenheter.
 • Införa en regional fysisk planeringsnivå i syfte att kunna styra hur stort antal bostäder varje kommun ska uppföra.
 • Ge kommunerna förköpsrätt till fastigheter.
 • Stärka allmännyttan och säkerställa att det finns en tillräckligt stor andel allmännyttiga hyresrätter. Vi vill därför införa ett förfarande där det krävs tillstånd från länsstyrelsen vid försäljning av bostäder ägda av kommunala bolag.

Vill du läsa mer om Vänsterpartiets politik för bra bostäder åt alla? Läs här…