• Hem
  • En äldreomsorg ...
Pressmeddelanden

En äldreomsorg för alla, inte bara några få

Äldre ska få den hjälp och omsorg de behöver och det ska finnas plats på äldreboenden om det behövs. Därför vill Vänsterpartiet ta de första stegen i att utveckla framtidens äldreomsorg. Det gör vi genom en valsatsning på 4,5 miljarder kronor. Pengarna ska gå till att anställa fler, bättre utbildning, moderna och fler äldreboenden, bra mat och gratis trygghetslarm.

– Ett land som har råd med skatteavdrag för städning i hemmet måste ha råd med en värdig äldrevård som rymmer både promenader i solen och personal som har tid att ta hand om äldre, säger Ulla Andersson, ekonomisk-politisk talesperson.

När man blir äldre ska man mötas med trygghet, omsorg och värdighet. Vänsterpartiet har länge haft som krav att öka bemanningen inom äldreomsorgen. Nu vill vi satsa 3 miljarder årligen på ökad personaltäthet och fortbildning i äldreomsorgen. Det är pengar som ska gå till att både anställa fler och att ge fler anställda möjlighet att utvecklas inom sitt yrke.

Vänsterpartiet vill utöver det satsa 500 miljoner kronor på att bygga framtidens äldreboende, 300 miljoner kronor på ett matlyft för äldre samt införa avgiftsfria trygghetslarm. Totalt är satsningen på 4,5 miljarder kronor per år.

-Den som levt ett långt liv ska i äldreomsorgen finna både gemenskap och underhållning, och det ska finnas gott om aktiviteter att ägna sig åt. Kommunerna ska kunna söka medel för att tillsammans med arkitekter, personal och forskare kring åldrandet planera och bygga en modern äldreomsorg, säger Ulla Andersson.

Se faktaunderlag här.

För mer information
Vänsterpartiets pressjour: 070-620 00 64 (obs ej sms)

Dela den här sidan:

Kopiera länk