sida

EMU

Trots att knappt tio år gått sedan eurokrisen finns det partier som vill tvinga in Sverige i EMU-samarbetets tvångströja. Det kommer Vänsterpartiet aldrig att gå med på.

När euron infördes som gemensam valuta var tanken att utjämna skillnaderna mellan länderna. Istället har klyftorna ökat allt mer: de fattigaste länderna, som Grekland och andra länder i södra Europa, har drabbats oerhört hårt, medan framförallt den tyska exportindustrin fått åka snålskjuts på låga valutanivåer och billig arbetskraft. På så sätt har det som skulle bli ett sätt skapa sammanhållning på europeisk nivå har istället slitit isär länderna, och skapat konflikter som kommer att ta lång tid att lösa. Samtidigt fortsätter euron att binda länder i finans- och valutapolitik som gör det nästan omöjligt för de enskilda länderna att anpassa sin politik efter sina behov.

Att i det här läget förespråka att Sverige ska byta till euro är ekonomiskt oansvarigt. Vänsterpartiet kommer aldrig att medverka till att Sverige blir en del av EMU-samarbetet.

Läs även:
Vänsterpartiet om EU:s ekonomiska politik