• Hem
  • Hur får vi ihop...
sida

Hur får vi ihop den ekonomiska politiken med den ekologiska?

Behovet att anpassa den ekonomiska politiken till de ramar som sätts av klimat och ekologi är akut.
Samtidigt har miljödebatten allt för ofta saknat ett vänsterperspektiv som ser det ekonomiska och sociala.

2012 tillsatte Vänsterpartiet en arbetsgrupp för att utveckla partiets politik sett till hur det ekonomiska och ekologiska hänger samman.
Gruppens slutrapport kommer att utgöra grund för ett punktprogram som Vänsterpartiets partistyrelse lägger till kongressen i maj 2016.

Vi vill bjuda in dig till ett seminarium där rapporten presenteras och diskuteras av delar av arbetsgruppen tillsammans med miljö- och vänsterdebattörer. Välkommen!

Tid: Tisdag 1 september, kl. 13.00 – 16.00

Plats: Riksdagen, Ledamotshuset, L4-17, entré Mynttorget 2, medtag id-handling för inpassering i entrén.

Obligatorisk anmälan sker till Åsa Örtengren på [email protected] senast den 28 augusti.

Jonas Sjöstedt, partiordförande, inleder om idédebatten i Vänsterpartiet. Därefter presenterar Anna Hövenmark, ekologisk-ekonomiska arbetsgruppens sammankallande, huvuddragen i rapporten.

Rapportens innehåll diskuteras därefter av följande panel:

Marie Engström, tidigare riksdagsledamot (V) i skattefrågor och ledamot i arbetsgruppen
Johan Hall, näringspolitisk utredare, LO
Lina Hjorth, ekosocialist, ledarskribent på tidningen ETC
Jens Holm, miljö- och klimatpolitisk talesperson (V) och ledamot i arbetsgruppen
Johanna Sandahl, ordförande för Naturskyddsföreningen
Birger Schlaug, debattör, författare och tidigare språkrör Mp