• Hem
  • Det krävs mer!
Rött

Det krävs mer!

Vänsterpartiets feministiska talesperson Rossana Dinamarca är säker på sin sak: Att dela på föräldraförsäkringen är viktigt, ja oerhört viktigt om vi ska få ett mer jämställt samhälle.

Därför att vi vet att det påverkar så mycket av kvinnors livssituation, säger hon till RÖTT. Den förra regeringens utredning Män och Jämställdhet pekar ut individualiserad föräldraförsäkring som en avgörande del för att uppnå jämställdhet. Huvudsekreteraren Irene Wennemo i Socialförsäkringsutredningen påpekade samma sak, kvinnor är nästan dubbelt så ofta sjukskrivna, vilket utredningen härleder till att kvinnorna har huvudansvaret för barnen.

Löner & pensioner
Samma sak när det gäller pensionerna. Den stora gruppen fattigpensionärer är kvinnor och de är fattiga för att de tagit huvudansvaret för hem och barn.
Tittar man sen på arbets-marknaden och hur löne-utvecklingen ser ut, så hänger den också ihop med förväntningarna om vem som kommer att ta hand om hem och barn.

Så föräldraförsäkringen, menar Rossana Dinamarca, har en avgörande betydelse om vi ska kunna ta ett kliv närmare jämställdhet.

Kan inte familjen bestämma själva?
– De här så kallade ”fria” valen som familjen gör påverkar alla kvinnor, även dem som bestämt sig för att de inte vill ha barn eller som bestämt sig för att dela jämställt. Föreställningarna finns ändå på arbetsmarknaden om vem som har huvudansvaret för hem och barn, och de idéerna grundas ju också på hur det faktiskt ser ut.
– För att bryta den sortens föreställningar måste staten göra något åt dem och inte fortsätta att bidra till den ojämställdhet som vi har. Alla andra försäkringar att ju individuella, du kan inte välja vem som ska vara arbetslös och få A-kassa. Alla andra försäkringar är knutna till en person och det måste gälla även den här. Precis som vi avskaffat sambeskattningen som också var en kvinnofälla.

Det hänger ihop
Att just den här försäkringen fortsatt att vara familjebaserad medan andra inte är det längre, förklarar Rossana Dinamarca med att ”det varit ett väldigt känsligt område”. Men samtidigt som många anser att det här är något som familjen borde få avgöra själv, tycker de inte alls att det är ok med löneskillnaderna mellan män och kvinnor när de tillfrågas om det. Inte heller tycker samma personer att det är ok att kvinnor arbetar en timme gratis varje dag, om frågan formuleras så.
– Men man måste förstå att de här frågorna faktiskt hänger ihop, menar Rossana Dinamarca.

Individuell föräldraförsäkring verkar inte heller drabba fattiga familjer ekonomiskt, som det framförts i debatten. Rossana berättar att det är svårt att göra beräkningar på varje typfamilj, men de beräkningar som gjorts pekar på att man inte förlorar på att dela jämställt eftersom beskattningen av föräldrapenning är annorlunda.
– Men återigen, säger Rossana Dinamarca, ska man göra något åt kvinnors situation på arbetsmarknaden så måste vi göra något åt föräldraförsäkringen.
Varför är Vänsterpartiet emot en tredje pappamånad?
Rossana Dinamarca berättar att den andra pappamånaden som infördes för 13 år sedan ledde till att män tog ut knappt tio dagar till. Kanske hade ytterligare en månad lett till några dagar extra, men det är alldeles för små steg, menar hon. Kvinnors livssituation skulle inte ha förändrats, kvinnor skulle fortfarande ha sämre hälsa, sämre löneutveckling och sämre pension.
– Och det är ju det vi vill komma åt. Vi är inte nöjda med att män tar ut några dagar till, vi förändra kvinnors livssituation!

V pressar på
– Därför vill vi pressa regeringen och de andra partierna som kallar sig feministiska. Det är dags för ett mycket större kliv mot jämställdhet. Vi kan inte nöja oss med en tredje pappmånad, hur länge ska vi då behöva vänta till nästa gång, 13 år? Jag tycker vi har väntat tillräckligt.

 

Losita Garcia