• Hem
  • Det går att gör...
Nyheter

Det går att göra Sverige till världens mest jämlika land igen

För en tid sedan twittrade justitieminister Morgan Johansson om att om inte Sverige hade stramat åt migrationspolitiken och gjort det svårare för asylsökande att få uppehållstillstånd i vårt land, hade vi inte haft råd att införa gratis kollektivtrafik för skolungdomar under sommarlovet. För övrigt en jämlikhetsreform som Vänsterpartiet har förhandlat fram. Gruppen asylsökande ställdes mot gruppen skolungdomar.

Sverigedemokrater och moderater applåderade justitieministerns uttalande. För att inte tala om deras blåbruna anhängare på sociala medier: Systemkollaps säger Bill, kollaps av systemet säger Bull. Den socialdemokrati som en gång stolt förknippades med Olof Palme, har sällan känts så avlägsen och fjärran som i det ögonblicket.

Och så fortsätter det. Ena dagen är det asylsökande som är problemet, nästa är det människor med funktionsnedsättning eller som är sjukskrivna. Först har såväl socialdemokrater som borgerliga partier bedrivit en politik under decennier som ökat klyftorna och sen pekar de ut ”svaga” grupper som tärande.

Det rimliga vore i stället att ta ansvar för de beslut som man har fattat. Ett arbetarparti står inte och svajar i mitten av den politiska skalan. Ett relevant arbetarparti är ett vänsterparti som ser jämlikhet som garanten för ett inkluderande och rättvist samhälle för alla, inte bara några få.

Det är mycket som går bra för Sverige, det finns massor av pengar och resurser, men det kommer inte alla till del. Tvärtom. Ojämlikheten har skenat och i Sverige har det skenat mest av alla jämförbara länder. Det startade inte med antalet asylsökande år 2015, utan med en lång rad politiska beslut under de senaste tre decennierna. Beslut som steg för steg gjort att ojämlikheten har ökat.

Vårt skattesystem förändrades i grunden och blev mindre progressivt och omfördelande. Samtidigt som kapitalinkomsterna centrerades till en liten elit. Dessa resultat lever vi med i dag: Sverige har numer det minst omfördelande skattesystemet från hög- till låginkomsttagare bland EU:s 15 kärnländer. Vi är dessutom det land bland OECD-länderna som tar ut näst minst skatt på arv, gåvor, förmögenhet och dyra fastigheter.

Toppskicket har klarat sig alldeles utmärkt på bekostnad av den stora majoriteten av befolkningen i Sverige. Det vill vi ändra på. Vi vill se en ny skattereform. Den reformen ska omfördela och bidra till att göra Sverige till världens mest jämlika land igen.

Dess utgångspunkter vill vi ska se ut så här:

– Säkra välfärdens finansiering genom att öka skatteintäkterna.

– Ökad ekonomisk jämlikhet – omfördelningen mellan hög- och låginkomsttagare måste bli mer jämlik.

– Lika skatt för lika inkomst. Det är inte rimligt att sjuka, arbetslösa, föräldralediga och pensionärer ska betala mer i skatt vid lika inkomst än den som arbetar och är frisk.

– Höjda grundavdrag kombinerat med få undantag.

– ”Förorenaren betalar” ska gälla som grundprincip.

– Hela landet ska leva. Skatteutjämningssystemet måste därför ses över och den ekonomiska utjämningen mellan geografiska områden med skilda förutsättningar måste utökas.

– Skattepolitiken ska understödja full sysselsättning.

Det finns ingenting som gör att rikedomen automatiskt sipprar ned till vanligt folk. Det måste man ha politik för. Man måste ha verktygen för det. Och man måste ha viljan. Det har Sveriges enda vänsterparti, Vänsterpartiet.

Ulla Andersson, ekonomisk-politisk talesperson (V)
Gudrun Nordborg, riksdagskandidat (V)

Dela den här sidan:

Kopiera länk